two-factor-authentication-banner.jpg

ตรวจสอบสิทธิ์ใช้งานอย่างเข้มงวด

ให้ผู้ใช้และอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์ถูกต้องอยู่ในระบบ
กันผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ไม่มีสิทธิ์ออกไป

วิธีสั่งซื้อ

ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและทรัพยากรของคุณ

การเพิ่มขึ้นของการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล และการรั่วไหลของข้อมูล อันเป็นผลมาจากการใช้รหัสผ่านง่ายหรืออ่อนแอเกินไป แสดงให้เห็นว่า การตรวจสอบสิทธิ์แบบ single-factor (ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน) ไม่ปลอดภัยพอ การตรวจสอบสิทธิ์ใช้งานแบบ Two-factor จึงมีความจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญขององค์กร

โซลูชั่นการตรวจสอบสิทธิ์ใช้งานแบบ Two-Factor ของ GlobalSign

โซลูชั่นการตรวจสอบสิทธิ์ใช้งานแบบเข้มงวดของ GlobalSign ใช้ใบรับรองดิจิตัลในการตรวจสอบสิทธิ์แบบ Two-factor ที่ใช้ทั้งใบรับรองและโทเค็น ซึ่งสะดวกและปลอดภัย เพื่อการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ข้อมูลและแอปพลิเคชั่นขององค์กร อันประกอบไปด้วย :

บริหารใบรับรองดิจิตัลแบบง่ายๆด้วย Managed PKI

ใบรับรองดิจิตัลที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ใช้งานแบบ Two-factor นั้น ง่ายต่อการใช้งานและบริหารจัดการ โดยอยู่บนแพลตฟอร์ม Managed PKI แบบคลาวด์.

Managed PKI มีการจัดการและการตรวจสอบตัวตนของทั้งผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ต้นทุนต่ำและใช้งานง่าย ทำให้ควบคุมได้ว่า ใครสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ Managed PKI ยังมีฟีเจอร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้วินโดว์ โดยใช้การทำงานร่วมกับ Active Directory สำหรับการลงทะเบียนอัตโนมัติ และการติดตั้งที่ไม่รบกวนการทำงานอื่น