Gekwalificeerde elektronische handtekeningen en zegels

Interne documenten beveiligen en authenticeren met de Qualified Signing Service

Vraag een demo aan

Gekwalificeerde handtekeningen gebruiken om risico’s te beperken

Laten we eerlijk zijn, u beschouwt een intern document misschien niet als een risico en wanneer u een belangrijk document gaat ondertekenen, gebruikt u waarschijnlijk een eenvoudige elektronische handtekening. Maar hoe kan uw organisatie controleren of het document van u komt en niet van een onbekende derde partij?

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen en gekwalificeerde elektronische zegels zijn ideaal voor elke organisatie die ervoor moet zorgen dat documenten niet alleen efficiënt worden goedgekeurd, maar ook dat ze worden ondertekend door een bevoegde werknemer, en dat ze juridisch bindend zijn.

iStock-1385317066 (2).jpg
Sign Internal Documents Efficiently and Securely with QSS

Interne documenten efficiënt en veilig ondertekenen met QSS

Onze Qualified Signing Service (kortweg QSS) vermindert intern de complexiteit van ondertekeningsprocessen en blijft tegelijkertijd veilig. 

Meer informatie

Cloudgebaseerd 

Stelt een onderneming of dienstverlener in staat gekwalificeerde elektronische handtekeningen of zegels te implementeren in hun bestaande ondertekeningstoepassing.

Kortlopende certificaten 

Eenmaal geactiveerd in de mobiele app, heeft een certificaat een korte levensduur van 10 minuten.

Conform eIDAS 

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen kunnen niet worden verworpen of geweigerd als wettelijk toelaatbaar bewijs en zijn geschikt voor de eIDAS-regelgeving

Waarom is het belangrijk om interne documenten te beveiligen?

Het beveiligen van interne documenten met gekwalificeerde handtekeningen of gekwalificeerde zegels kan helpen het risico voor specifieke documenten, contracten en taken te verbeteren en te beperken. Het belangrijkste om te onthouden is dat een eenvoudige elektronische handtekening niet verifieert wie het document heeft ondertekend, een gekwalificeerde elektronische handtekening doet dat wel.

Hier volgen enkele voorbeelden van wanneer het raadzaam zou zijn om te ondertekenen met een gekwalificeerde handtekening:

  • Compliance –  interne proces- en beleidsdocumenten voor auditvereisten
  • HR-documenten  – vacatures, contracten en disciplinaire maatregelen
  • Financiële documenten  – aankooporders, facturering, loonadministratie en goedkeuring van kosten
  • Juridisch  – voorbereiding en goedkeuring van klantendocumenten zoals hypotheekaanvragen, verzekeringen, leningsovereenkomsten, onderzoeken
  • Commercieel  – goedkeuring van contracten, financiële en juridische goedkeuring, voorstellen voor afdelingskosten
  • Projecten  – ondertekening door interne belanghebbenden, goedkeuring van de workflow, lanceringsovereenkomsten, opstarten van projecten
  • Ontwikkeling  – wijzigingsverzoeken, goedkeuring van Q&A en go-live

Praat met ons team

Neem contact op voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen of zegels!