GlobalSign Blog

5 volledig groene redenen om papierloos te gaan

5 volledig groene redenen om papierloos te gaan

eIDAs Blog CTA.png

Het beschermen van het milieu zou inmiddels wereldwijd een prioriteit moeten zijn. Elke organisatie zou haar steentje moeten bijdragen, en een manier om dat te doen is door papierloos te gaan werken met de Digital Signing Service van GlobalSign.

Nu bedrijven zijn overgeschakeld naar volledig externe activiteiten als reactie op het coronavirus, leren ze al snel dat ze niet langer kunnen vertrouwen op papieren transacties. Geen beter moment om u te richten op het versnellen van de digitale transformatie van uw organisatie. In deze post bespreken we een aantal milieuredenen waarom u papierloos zou moeten gaan. 

1. Luchtvervuiling verminderen

Bij het maken van papier worden machines gebruikt die meer kooldioxide in de atmosfeer uitstoten. Voor elke ton papier vervuilt meer dan 1,5 ton CO2-uitstoot de lucht onmiddellijk. Voor de distributie van papier over de hele wereld zijn voertuigen nodig, waaronder de leveringsservice van uw bedrijf, en dat draagt op zijn beurt bij aan meer luchtvervuiling. En dit alles om ergens een ondertekend fysiek document naartoe te sturen? Misschien is het tijd om te overwegen uw documenten digitaal te ondertekenen en schadelijke vervuilende stoffen in de lucht te helpen verminderen.

2. Afvalvervuiling verminderen

Naast van het vervuilen van de lucht draagt het gebruik van papier ook bij aan de ongelooflijke hoeveelheid afval die zich in onze oceanen en op stortplaatsen over de hele wereld ophoopt. Volgens het Paperless Project is het wereldwijde verbruik van papierproducten de afgelopen vier decennia met ruim 400% gestegen. Denk er eens over na – het is niet zo dat versnipperde documenten gewoon verdwijnen als u ze in de prullenbak gooit. Zou het niet eenvoudiger zijn om deze documenten op een computer op te slaan, waar u met een paar muisklikken bestanden kunt verwijderen? Zo draagt papierloos gaan er enorm toe bij om de aarde te redden.

3. De bomen redden

Het is geen geheim dat papier van bomen komt. U realiseert zich mogelijk echter niet dat alleen al in de VS 68 miljoen bomen worden omgehakt om genoeg papier voor een jaar te maken. Stelt u zich eens voor hoeveel bomen elk bedrijf zal besparen wanneer het zijn bestaande papieren processen online verplaatst. Uw lokale bosbeheerder zal u bedanken voor het kiezen van een digitale dienst voor het ondertekenen van belangrijke documenten. Bovendien helpt het behoud van de bomen om de lucht die we inademen een stuk schoner te maken. Dat is een win-winsituatie die uw bedrijf eenvoudigweg niet kan negeren.

4. Water besparen

Ondertussen beseffen de meeste mensen niet dat voor het maken van papier ook water nodig is. Om een vel papier te maken, is elf liter water nodig. Dat is een redelijk veel, vindt u niet? Door papierloos te werken, kan uw bedrijf ook helpen het water op onze toch al droge planeet te sparen. Het digitaal ondertekenen van uw documenten is zo eenvoudig dat u het direct vanaf uw laptop kunt doen terwijl u geniet van een verfrissend glas water dat u hebt bespaard door papierloos te gaan.

5. Ontbossing voorkomen

Ontbossing is een apart probleem omdat niet alleen de bomen worden getroffen; alle levende soorten die afhankelijk zijn van bomen als schuilplaats worden hierdoor getroffen. De meeste bedreigde diersoorten in de wereld leven namelijk in bossen, en de mensheid neemt in een jaar ca. 7.567.000 hectare bos in beslag. Neem de orang-oetans als voorbeeld. One Green Planet meldt dat 50.000 van deze lieftallige wezens de afgelopen 50 jaar zijn gestorven als gevolg van verschillende manieren van ontbossing. Dit alleen al zou genoeg moeten zijn om papierloos te gaan, vindt u niet?

Lees meer over hoe GlobalSign u kan helpen bij de implementatie van onze cloudgebaseerde Digital Signing Service in uw organisatie. En download ons gratis e-book: digitale handtekeningen gemakkelijk gemaakt.

Share this Post