GlobalSign Blog

GlobalSign en Impression, samen beschermen we onze gezondheidswerkers

GlobalSign en Impression, samen beschermen we onze gezondheidswerkers

Er is een nieuwe focus op het testen en opsporen van contacten om de gevreesde ‘tweede golf’ van corona-infecties te proberen te voorkomen. Onze dappere gezondheidswerkers zijn onvermoeibaar geweest in hun inspanningen, maar hebben onze steun nog steeds nodig, nu meer dan ooit. De lockdownstrategie lijkt te hebben gewerkt om het aantal infecties te verlagen en het aantal mensen dat actief in het gezondheidszorgsysteem zit te verminderen – maar hoe blijven we dat systeem beschermen wanneer de lockdown wordt versoepeld en uiteindelijk wordt opgeheven? Het minimaliseren van direct contact tussen zorgmedewerkers (waaronder administratief personeel en mobiele testafdelingen) en patiënten die mogelijk met het virus besmet zijn, is van cruciaal belang voor hun bescherming. Ook het weghouden van patiënten uit ziekenhuizen die op afstand behandeld kunnen worden voor minder ernstige ziekten, zou de druk op het systeem kunnen verminderen.

Impression is een gecertificeerde regionale partner van GlobalSign in Zuid-Afrika. We hebben met een aantal grote particuliere ziekenhuisgroepen samengewerkt om oplossingen te implementeren die een directe impact hebben op de veiligheid van gezondheidswerkers en nieuwe technologieën mogelijk maken die het kwetsbare gezondheidszorgsysteem ontlasten. Hier volgen een paar recente voorbeelden:

  • Op het moment van opname kunnen patiënten hun verklaringen en formulieren ondertekenen met hun eigen mobiele apparaten, ongeacht of ze een smartphone of zelfs gegevens hebben. Impression gebruikt algemeen aanvaarde Unstructured Supplementary Service Data (USSD) om berichten naar de apparaten van patiënten te sturen, zodat deze nooit een pen of een papieren aanvraagformulier hoeven aan te raken of in contact hoeven te komen met een personeelslid.
  • Artsen gebruiken Impression om elektronische voorschriften te genereren en te ondertekenen, waarbij ze zich houden aan de lokale wetgeving. Dit heeft diverse innovaties op het gebied van telegeneeskunde mogelijk gemaakt, waardoor consulten tussen patiënt en arts via videochat kunnen plaatsvinden. Patiënten kunnen dan een elektronisch recept krijgen dat door apothekers als wettelijk bindend wordt geaccepteerd om hun medicijnen te verstrekken. Later worden de voorgeschreven medicijnen aan zieke patiënten geleverd, zodat deze hun huis niet hoeven te verlaten voor medische hulp.
  • De medewerkers van de administratie en het hoofdkantoor gebruiken Impression ook om hun ziekenhuizen draaiende te houden, door het ondertekenen van kritische orders en zichzelf te isoleren. 

image of nurses signing up patients for COVID-19 testing

Geen van deze baanbrekende voorbeelden van innovatie zouden mogelijk zijn zonder vertrouwen. Vertrouwen op de beschikbaarheid en functionaliteit van de oplossing, vertrouwen dat er rekening wordt gehouden met de toepasselijke wetten en regels bij het creëren van de oplossing, en vertrouwen op de onweerlegbaarheid die geavanceerde elektronische handtekeningen bieden. PKI redt letterlijk levens en we zijn er trots op dat we samenwerken met GlobalSign als vertrouwde leverancier van de digitale certificaten van Impression.

Het is van essentieel belang dat er rekening wordt gehouden met nieuwe technologische innovaties om onze gezondheidswerkers te ondersteunen en te beschermen bij het opheffen van de lockdown. De transformatie die plaatsvindt wanneer we papier uit deze bedrijfsprocessen verwijderen zal ons verbazen, en we hopen dat we – eens we gewoon zijn aan het ‘nieuwe normaal’ – zullen zien dat niet alle veranderingen die zich tijdens deze crisis hebben voorgedaan slecht zijn geweest.

Share this Post