GlobalSign Blog

Alles handenvrij? De invloed van het coronavirus op het IoT

Alles handenvrij? De invloed van het coronavirus op het IoT

COVID-19 heeft een ongeëvenaard effect gehad op de samenleving en onze mondiale economieën. Er zijn al duidelijke aanwijzingen dat veel van de technologische oplossingen die in deze periode zijn ontwikkeld, de komende maanden versneld ingevoerd zullen worden, aangezien individuen nog meer digitaal georiënteerd worden als ze op afstand werken.

Deskundigen zijn verdeeld over de effecten die COVID-19 zal hebben, met name op het internet der dingen (IoT) en de innovatieve technologieën en implementaties ervan. De vooruitzichten lijken echter zeer positief als we kijken naar de recente vooruitgang op het gebied van connectiviteit, IoT-software en -hardware, veiligheid en het aantal wereldwijd verbonden IoT-apparaten.

In de komende maanden zullen bedrijven gedwongen worden hun activiteiten nog verder te automatiseren. COVID-19 heeft de aard van de arbeidsomstandigheden in bedrijven over de hele wereld veranderd. Iedereen is gedwongen om te evolueren en zich aan te passen aan het nieuwe normaal. Bovendien zullen bedrijven meer veerkracht moeten ontwikkelen om te kunnen bloeien in een COVID-toekomst.

De leiders op het gebied van IoT-technologie werken momenteel aan verdere reële implementaties van beschikbare IoT-technieken. Terwijl het IoT de afgelopen jaren is gegroeid, zal het de volgende paar jaar exponentieel toenemen. Meer sectoren en industrieën zullen het IoT gebruiken om klanten te verleiden, hun merken uit te breiden en de ervaringen van klanten te verbeteren. Op dezelfde manier zullen IoT-fabrikanten nog uitgebreidere – en veiligere – IoT-apparaten moeten leveren. Dit is wat we tot nu toe hebben gezien:

1. Drones zijn zeer nuttig geworden
Drones worden niet langer enkel gezien als duistere oorlogswapens, maar waren een hulpmiddel en werden steeds belangrijker tijdens de afgelopen maanden, terwijl de pandemie zich over de hele wereld verspreidde:

 • In Xinchang County leverde een bezorgsysteem met drones medische benodigdheden tijdens meer dan 300 individuele vluchten.
 • Veel landen gebruikten drones voor het toezicht op en de bewaking van de openbare ruimte.
 • Ze werden gebruikt om informatie te verspreiden en belangrijke informatie uit te zenden.
 • Eén fabrikant van agrarische drones transformeerde meer dan 2500 drones tot sproeiers voor desinfectiemiddelen.

2. Bedrijfstechnologieën, waaronder slimme apparaten en wearables, zijn in volle ontwikkeling
Bepaalde bedrijfstechnologieën zijn uiterst belangrijk geworden, zoals:

 • De infrastructuur die nodig is voor werken op afstand, zoals tablets, laptops, connectiviteit, externe toegang, beveiliging op afstand, enz.
 • Hulpmiddelen die online samenwerken mogelijk maken, zoals teamchat, projectplanning, videoconferenties, enz.
 • Infrastructuur die betrekking heeft op virtualisatie, bijvoorbeeld remote desktops
 • Veiligheids- en beveiligingstechnologie 
 • Beveiligingssoftware voor werknemers op afstand
 • Ondersteunende diensten

Het gebruik van slimme apparaten is tijdens de pandemie toegenomen – niet alleen vanwege hun vermogen om entertainment te bieden op een moment dat miljoenen mensen thuis zitten als gevolg van de lockdownmaatregelen, maar ook als een manier om de veiligheid te bevorderen in de vorm van wearables. Zo waarschuwt één apparaat de drager bijvoorbeeld wanneer hij of zij te dicht bij een andere werknemer staat, waardoor sociale afstand wordt aangemoedigd om de werkplek veilig te houden. 

Zoom moet een van de grootste winnaars van COVID-19 zijn. De voortdurende aantrekkingskracht van het videoconferentieplatform heeft geleid tot grote veranderingen in de software en broncode na de eerste uitdagingen, toen het aantal gebruikers in de loop van drie maanden van ongeveer 19 tot meer dan 200 miljoen groeide. 

3. De populariteit van IoT-gezondheidstoepassingen blijft toenemen

Afgezien van dienstverleners die zich richten op het beveiligen van IoT-thuisnetwerken, zijn IoT-oplossingen gericht op de gezondheidszorg in opmars. Dit omvat:

 • Doktersconsultaties op afstand. Artsen zien hun patiënten steeds vaker via videoconferenties wanneer nog steeds lockdowns van kracht zijn. Een goed voorbeeld is het Stanford Children's Health Hospital, dat nu tot 620 digitale bezoeken per dag heeft (voorheen 20).
 • Digitale diagnose. Veel van deze digitale diagnostische oplossingen worden nog steeds getest, maar de consument zal waarschijnlijk het voortouw nemen. Zo ondervond de fabrikant van digitale thermometers Kinsa een enorme stijging in het gebruik toen de pandemie door de VS raasde.
 • Monitoring op afstand. Ook monitoring op afstand neemt toe, vooral met betrekking tot ouderen. Livongo Health, een reeks IoT-apparaten voor monitoring op afstand voor 'chronische ziekten', heeft zijn driemaandelijkse richtlijnen in april 2020 uitgebreid.
 • Robotassistentie. Vooral in China werden robots gebruikt om ziekenhuizen te saneren en te desinfecteren en om medicijnen te leveren.

Internet of Medical Things

Het CDC schat dat alleen al in de ziekenhuizen in de VS 1,7 miljoen mensen per jaar besmet raken (het aantal mensen dat tijdens een medisch bezoek besmet raakt). Dit aantal stijgt niet alleen tijdens pandemieën, maar leidt tot tekorten aan gezondheidswerkers en medische hulpmiddelen wanneer we die het hardst nodig hebben.

Het Internet of Medical Things (IoMT) biedt een interessante oplossing voor dit specifieke probleem. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 70% van de professionals in de gezondheidszorg al een verscheidenheid aan IoMT-apparaten gebruikt, wat goed nieuws is in het licht van de latere bestrijding van pandemieën. Het brengt echter ook nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee als het gaat om persoonlijke of gevoelige gegevens. Het onderliggende idee van het IoT is dat het elk object kan omzetten in een gegevensbron. 

Wat het IoMT betreft, is het 'object' altijd gezondheidsgerelateerd, of het nu een rolstoel, een hartslagmeter of een ander draagbaar gezondheidsapparaat is. Omdat deze objecten een constante stroom van door de patiënt gegenereerde gezondheidsgegevens genereert, kunnen deze worden gebruikt om de toestand van een patiënt te beoordelen. Op grotere schaal zou het verzamelen van gegevens van behandelingsgroepen ook kunnen worden gebruikt om klinische studies en verdere ontwikkeling te ondersteunen.

Het implementeren van meer digitalisering en innovaties in gezondheidsvoorzieningen, zoals IoMT-apparaten en -toepassingen aan het bed, zal leiden tot minder interactie met besmettelijke patiënten en een betere bescherming van het personeel. De mogelijkheid om de gegevens van patiënten op afstand te evalueren zal de verplichting en de duur van ziekenhuisbezoeken verminderen. Dit gaat hand in hand met technologische ontwikkelingen, zoals doktersbezoeken op afstand, diagnose op afstand en monitoring. 

Hoewel het belangrijk is op te merken dat het IoMT en automatisering in opkomst zijn, vervangt technologie niet het menselijke element dat een belangrijk onderdeel van de patiëntenzorg is. Het IoMT geeft artsen meer tijd om zich te concentreren op het menselijke aspect van hun werk, zoals patiënten- en familieconsulten.

Het IoMT verbetert ook de zorg op afstand voor ouderen en chronisch zieken, wat kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de blootstelling van de meest kwetsbare leden van de samenleving in een situatie als die van de huidige COVID-19-pandemie. 

Het vermogen om met de kleinste mate van interactie voor ouderen te zorgen, is van cruciaal belang als we willen voorkomen dat hun leven in gevaar komt tijdens een pandemie. Met medische sensoren, virtuele assistenten en slimme huizen kunnen we onze kwetsbare groepen fysiek en mentaal veilig houden.

Beveiligingsrisico's

In het algemeen is de discussie over het IoMT en het IoT nooit compleet zonder de privacy- en beveiligingsproblemen te bespreken. Hoewel de technologie voldoende geavanceerd is om gegevens heen en weer te verplaatsen tussen de cloud en een groot aantal verbonden apparaten, blijven IoT-apparaten en gegevensbeveiliging een aandachtspunt. 

Met privacyschandalen, gegevenslekken, geobeperkingen en censuur die dagelijks de krantenkoppen halen en het leven beïnvloeden, zijn VPN's steeds belangrijker geworden. Deze overwegingen met betrekking tot de privacy van gegevens verklaren ook waarom zorgprofessionals uiterst voorzichtig moeten zijn met de mate waarin het IoMT de interactie met de klant mobiliseert.

Patiënten zijn terecht bezorgd over een intelligente, geavanceerde draagbare sensor die voortdurend gevoelige gegevens over hun gezondheidstoestand doorgeeft. Bovendien wordt de privacy van gegevens een zeer gevoelige kwestie in het geval van een pandemie – bijvoorbeeld als het gaat om contactopsporing

De beveiligingsproblemen of kwetsbaarheden van het IoT moeten door fabrikanten en ontwikkelaars worden aangepakt voordat de apparaten onder de consumenten in de gezondheidszorg worden gedistribueerd. Om deze problemen op een consistente manier aan te pakken, is een gezamenlijke inspanning van de economische, wetgevende, medische en technologische sectoren nodig. Technisch gezien is er al een enorme hoeveelheid vooruitgang geboekt om apparaten of de bijbehorende software te beschermen tegen hacks.

De consument vertrouwen geven in de manier waarop providers omgaan met hun persoonlijke gegevens, blijft een open kwestie. IoT-technologie kan het voortouw nemen bij het voorkomen en beheersen van huidige en toekomstige pandemieën. Wanneer het IoT op grote schaal wordt ingezet, kan het de mensheid een ongeëvenaarde hoeveelheid gegevens en analyses bieden in het geval van rampen. 

Opmerking: Dit blogartikel is geschreven door een gastcorrespondent met het doel onze lezers een grotere verscheidenheid aan inhoud te bieden. De meningen die in dit artikel door de gastauteur worden gegeven komen uitsluitend voor rekening van de correspondent en komen niet noodzakelijk overeen met die van GlobalSign.

Share this Post

Recent Blogs