GlobalSign Blog

7 manieren om de cyberweerbaarheid in de slimme bouwsector te vergroten

7 manieren om de cyberweerbaarheid in de slimme bouwsector te vergroten

Nu steeds meer mensen de voorkeur geven aan het gemak, de veiligheid en de kostenbesparende mogelijkheden van slimme gebouwen, maakt de sector een enorme groei door. Dit betekent meer connectiviteit en IoT-gebruik, waardoor slimme gebouwen worden blootgesteld aan de mogelijkheid van cyberaanvallen als ze niet goed worden beschermd. Belanghebbenden hebben de taak om niet alleen te zorgen voor bescherming tegen cyberaanvallen, maar ook voor de continuïteit van belangrijke diensten en snel herstel in geval van een aanval. Hieronder vindt u zeven manieren waarop eigenaars en exploitanten van slimme gebouwen hun cyberweerbaarheid kunnen verbeteren.

Zorg dat u de bedreigingen en risico's op het gebied van cyberbeveiliging begrijpt

Het opbouwen van cyberweerbaarheid begint met inzicht in wat voor soort bedreigingen, kwetsbaarheden en risico's er bestaan. Dit kan worden bereikt door een gedetailleerde dreigings- en risicobeoordeling op het gebied van cyberbeveiliging uit te voeren. Hiervoor zijn een aantal stappen nodig, waaronder een inventarisatie van alle assets die op het netwerk van het gebouw zijn aangesloten, een basisanalyse van het netwerkverkeer om de normale activiteitenniveaus van het netwerk van het gebouw vast te stellen, en ten slotte de identificatie van kwetsbaarheden. Deze oefening helpt bij het opsporen van lacunes zoals ongedocumenteerde assets, afwijkingen in de netwerkactiviteit en zwakke punten in de technologieomgeving, wat helpt bij het vroegtijdig opsporen en verhelpen van bedreigingen.

Creëer bewustzijn

Het creëren van bewustzijn over cyberbeveiliging zorgt ervoor dat mensen de cyberbeveiligingsstrategie steunen. Eigenaren en exploitanten van gebouwen kunnen beginnen met het opleiden van werknemers en gebruikers op het gebied van cyberveiligheidshygiëne. Daardoor weten ze hoe ze bedreigingen kunnen herkennen en kunnen ze voorkomen dat ze in de val van cybercriminelen trappen. Ze moeten ook worden gewezen op de juiste procedure voor het melden van bedreigingen. Belanghebbenden mogen echter niet vergeten dat alles begint bij de top en doorsijpelt naar de lagere niveaus. Het is dus van het grootste belang ervoor te zorgen dat de leidinggevenden de cyberbeveiligingsdoelstellingen steunen en het goede voorbeeld geven.

Zet de juiste mensen in

Naast het creëren van een cyberbewuste cultuur is het van cruciaal belang dat er een beveiligingsteam is dat aanvallen kan identificeren en beperken. De rollen en verantwoordelijkheden van dit team moeten duidelijk omschreven zijn, zodat de processen soepel verlopen en de uitvoering succesvol is. Bovendien kan het werken met een leverancier van cyberbeveiligingsoplossingen de cyberweerbaarheid aanzienlijk verbeteren. Daarom moeten belanghebbenden van slimme gebouwen betrouwbare partners zoeken om hen te helpen het hoofd te bieden aan een groot aantal potentiële bedreigingen.

Evalueer de cyberbeveiligingsstrategie regelmatig

Een cyberbeveiligingsstrategie is essentieel voor een proactieve risicobeperking. De strategie moet bestaan uit het aanwerven van de juiste mensen, het creëren van bewustzijn, het toepassen van zero trust en andere principes. Om de cyberweerbaarheid te vergroten, moet de strategie echter regelmatig worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat alles is afgestemd op de risico's en bedreigingen van dat moment. Bovendien moet de beoordeling van de cyberbeveiligingsstrategie gepaard gaan met regelmatige evaluaties van het slimme systeem – apparaten, netwerk, veilige codes, toegangsrechten, enz.

Gebruik de juiste technologie

Het verbeteren van de cyberweerbaarheid houdt ook in dat beveiligingsmaatregelen worden toegepast om aanvallen te voorkomen. De juiste technologie kan hierbij enorm helpen. Zo kan technologie voor gedragsanalyse in de cloud helpen aanvallen te detecteren op basis van een verandering in het gedrag van gebruikers op het netwerk door gebruik te maken van intelligente waarschuwingen. Wi-Fi sensing kan persoonlijke identificatiegegevens beveiligen en inbreuken op de privacy van gebruikers voorkomen dankzij niet-invasieve bewegingsdetectietechnologie. Bovendien worden de bij Wi-Fi sensing verzamelde gegevens versleuteld opgeslagen, waardoor ze uitstekend beveiligd zijn tegen kwaadaardige activiteiten.

Zorg voor naleving van de regelgeving

Door te voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming staan eigenaars en exploitanten van slimme gebouwen niet alleen aan de goede kant van de wet, maar worden ook kwetsbaarheden aangepakt. Dat komt omdat het een verantwoordelijkheid oplegt om zich te beschermen tegen aanvallen en datalekken. Deze normen omvatten IoT-normen van NIST, 20 CIS Controls en naleving van de richtlijnen van het Cybersecurity & Infrastructure Security Agency. Bovendien is het belangrijk op te merken dat deze regelgeving voortdurend verandert. Het bijhouden van de veranderingen is dus van cruciaal belang om de naleving te waarborgen en de cyberbeveiliging te verbeteren.

Zorg voor een veilige leveringsketen

Externe leveranciers kunnen netwerken van slimme gebouwen blootstellen aan de introductie van malware en andere aanvallen. Om cyberweerbaarheid op te bouwen, is het belangrijk dat leveranciers worden doorgelicht om er zeker van te zijn dat ze de nodige beveiligingsmaatregelen hebben getroffen. Eigenaren en exploitanten van slimme gebouwen moeten ervoor zorgen dat leveranciers zich houden aan de vastgestelde normen en voorschriften. Daarnaast moeten ze de kwetsbaarheden van alle externe componenten bewaken en bijhouden.

Conclusie

Het gebruik van IoT-technologie en de toegenomen connectiviteit stellen slimme gebouwen bloot aan een groot aantal kwetsbaarheden en bedreigingen op het gebied van cyberbeveiliging. Daarom moet de cyberbeveiliging in de sector worden verbeterd. Bovendien zorgt het opbouwen van cyberweerbaarheid voor een continue werking en voor reactie bij aanvallen. De hierboven genoemde manieren helpen eigenaren en exploitanten van slimme gebouwen de cyberweerbaarheid te verbeteren.

Share this Post

Recent Blogs