GlobalSign Blog

4 eenvoudige stappen om de bedrijfsbeveiliging te verbeteren

4 eenvoudige stappen om de bedrijfsbeveiliging te verbeteren

Door de eindeloze toename van het aantal inbreuken op gegevens en andere risico's op het gebied van netwerkbeveiliging zal de cyberbeveiligingsindustrie naar verwachting alleen al dit jaar wereldwijd tot 90 miljard dollar in omvang toenemen. Veel instellingen beginnen dan ook robuuste IT-organisaties op te zetten met meer bevoegdheden en mogelijkheden om de toenemende cyberdreigingen te bestrijden.

Bedrijven zijn nu bezig met het verbeteren van hun systemen, het inhuren van cyberbeveiligingsmedewerkers en het aangaan van partnerschappen met derden om het momentum van de verandering bij te houden. Waaraan moeten IT-managers prioriteit geven om er zeker van te zijn dat hun strijd zowel op korte als op lange termijn effect heeft op de kwaliteit van hun netwerken en systemen?

Het eerste wat u moet doen, is al uw afdelingen bij elkaar brengen om te weten WAAROM cyberbeveiliging de verantwoordelijkheid heeft om de veiligheid van bedrijven en instellingen te verbeteren. Van daaruit gaat het erom een manier te vinden om de bestaande professionele ervaringen en levensvaardigheden van de mensen in de organisatie te benutten – en degenen die hulp nodig hebben te trainen – terwijl u werkt aan een hoog niveau van cyberverdediging binnen het bedrijf.

1. Integreer cyberbeveiliging in alle bedrijfsprocessen en -procedures

Het beheer van beveiligingswaarschuwingen is niet de taak van één persoon of één team. Een beveiligingstechniek moet op verschillende niveaus en in verschillende eenheden in uw organisatie worden geïntegreerd. Overweeg het oprichten van een veiligheidsraad met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen in uw onderneming en gebruik te maken van een wekelijks werkschema om de efficiëntie te maximaliseren.

Het hebben van talrijke meningen brengt creatieve ideeën op tafel en kan er ook voor zorgen dat de organisatie op één lijn zit wat betreft de prioriteitstelling voor bescherming tegen bedreigingen.

2. Stel veiligheidsverdedigers aan

Er zijn altijd groepen werknemers die veiligheid belangrijker vinden dan anderen. Het is een goed idee om deze bronnen te identificeren, zodat u hun expertise en interesse op dit gebied kunt benutten.

U zult merken dat deze pleitbezorgers graag technische aanwijzingen geven en nieuwe ideeën en benaderingen aandragen voor het oplossen van problemen. Overweeg deze personen speciale beveiligingsprojecten voor het bedrijf te laten uitvoeren of vraag hen de beveiliging voor hun respectieve functie of bedrijfsgroep te behartigen.

3. Herzie de beleidslijnen en procedures regelmatig

Beleidslijnen en procedures zijn de documenten waarin de regels van een organisatie voor de omgang met gegevens zijn vastgelegd. Beleidslijnen geven een breed overzicht van de normen van de organisatie, terwijl procedures aangeven hoe en wanneer dingen moeten worden gedaan.

Veel organisaties, ongeacht hun omvang, wenden zich tot ISO 27001 voor hulp bij het beheer van de beveiliging van hun bedrijfsmiddelen, waaronder financiële informatie, intellectueel eigendom, gegevens van werknemers of informatie die hun door derden wordt toevertrouwd.

Bedrijven moeten ook een beleid opstellen voor externe toegang, gegevensbeheer, het aanmaken van wachtwoorden en regels voor aanvaardbaar gebruik van bedrijfsinformatie. Door strategieën en procedures op te stellen, of ze zelfs visueel te tonen met behulp van een online videomaker, kunnen bedrijven er zeker van zijn dat werknemers hun verantwoordelijkheden op het gebied van beveiliging kennen.

4. Zorg ervoor dat de juiste mensen (en alleen de juiste mensen) toegang hebben tot gevoelige informatie

Clientauthenticatie is het proces waarbij gebruikers binnen een organisatie veilig toegang krijgen tot een server of externe computer. Ze doen dit met een digitaal certificaat, een soort ‘digitale ID’ die aan een gebruikersaccount wordt gekoppeld en wordt gebruikt om toegang te bieden tot netwerkbronnen, webservices en websites.

Organisaties moeten er niet alleen voor zorgen dat hun medewerkers veilige toegang hebben tot bedrijfssystemen en -gegevens, maar moeten ook kunnen vaststellen en controleren welke machines en servers toegang hebben. Authenticatie van machines, servers en apparaten betekent dat alleen machines met de juiste legitimatie toegang hebben tot en kunnen communiceren en werken met bedrijfsnetwerken.

De juiste mensen binnenlaten is net zo belangrijk als de verkeerde mensen buitenhouden. Proxy’s zijn vooral bekend om hun sterke vermogen om websiteverkeer te anonimiseren, wat de gebruiker belangrijke privacyvoordelen biedt. Maar toch weten veel mensen niet hoe belangrijk deze functie is voor bedrijven. Verslaggevers, klokkenluiders en beveiligingsfunctionarissen rekenen allemaal op de extra identiteitsbeveiliging die proxyservers bieden om zichzelf, bronnen, bedrijven, klanten en partners te beschermen.

Elke mogelijke spion die uw webverkeer probeert te traceren om te weten te komen waarmee uw bedrijf bezig is, zal uw werknemers niet zo gemakkelijk kunnen traceren als uw instelling altijd GEOnode-proxy's gebruikt. Gevoelig werk via internet is veiliger en betrouwbaarder wanneer het via een proxy wordt geanonimiseerd.

Conclusie

Cybergevaren maken deel uit van de dagelijkse dreiging die instellingen snel moeten proberen aan te pakken. CIO's en IT-leiders mogen hun waakzaamheid niet laten verslappen en moeten de technologieën en middelen die het bedrijf gebruikt voortdurend evalueren om er zeker van te zijn dat ze over de juiste verdediging beschikken om te kunnen reageren en mogelijke bedreigingen op te lossen.

Opmerking: Dit blogartikel is geschreven door een gastauteur om onze lezers een gevarieerder aanbod te kunnen geven. De meningen die in dit artikel van de gastauteur worden geuit, zijn uitsluitend die van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van GlobalSign.

Share this Post