GlobalSign Blog

3 IT-beveiligingsprofessionals die uw team nodig heeft

3 IT-beveiligingsprofessionals die uw team nodig heeft

Blog_CTA_NL_-_globalsign_solutions.pngHet samenstellen van het juiste team vereist een diepgaande kennis van uw bedrijf, de sector en, nog belangrijker, de huidige bedreigingen en opportuniteiten die uw bedrijf kunnen schaden of doen groeien. IT is een van de belangrijkste operationele divisies die op dit moment op orde moeten zijn, vanwege het ongekende niveau van cyberbedreigingen waarmee bedrijven van elke omvang worden geconfronteerd. Tegen deze achtergrond vindt u hieronder 3 IT-beveiligingsprofessionals die u in 2022 echt in dienst zou moeten nemen. 

Hardwaretechnicus

De servers en computers van uw bedrijf moeten worden gerepareerd en beheerd door hardwaretechnici, waardoor ze een integraal deel uitmaken van elk IT-team. Ze voer een breed scala aan computer- en netwerkonderhoudstaken uit, zoals installatie, updates, probleemoplossing, beveiliging en ondersteuning, om netwerken en computersystemen functioneel te houden en, nog belangrijker, goed te beveiligen. 

Hoewel hardwaretechnici routinetaken als systeemupdates uitvoeren, mogen ze niet over het hoofd worden gezien. Hardwaretechnici zijn in feite een van de meest essentiële beveiligingsexperts die u moet overwegen wanneer u IT-contractanten inhuurt. Veel catastrofale aanvallen, zoals Spectre en Meltdown, werden veroorzaakt door verouderde fixes, die een gekwalificeerde en ervaren hardwaretechnicus had kunnen helpen aanpakken.

Een hardwaretechnicus wordt ook wel een hardware engineer of een IT-professional genoemd. Een klein bedrijf heeft misschien maar één hardwaretechnicus nodig, terwijl een groot bedrijf met honderden apparaten er mogelijk meerdere nodig heeft.

Netwerkbeheerder

Hoewel ze allebei met netwerken te maken hebben, hebben netwerkbeheerders en -ingenieurs duidelijk verschillende verantwoordelijkheden. Netwerkingenieurs zijn verantwoordelijk voor het bouwen van netwerken, terwijl netwerkbeheerders belast zijn met het onderhoud ervan.

Netwerkbeheerders en -ingenieurs hebben een grondige kennis van de IT-structuur en netwerkvereisten van uw organisatie. Ze beheren en controleren niet alleen netwerken, maar ontwerpen deze ook met het oog op toekomstige uitbreiding. Typische taken zijn het plannen en uitrollen van fysieke en draadloze netwerken, het garanderen van de prestaties en het integreren van nieuwe technologie.

Netwerkprofessionals kunnen ook netwerkbeheerders of netwerkarchitecten worden genoemd. Netwerkingenieurs en -beheerders rapporteren vaak aan een CIO of CTO, en ze zijn een fundamenteel onderdeel van een goede cyberbeveiliging omdat ze het vanaf de grond opbouwen. 

Systems Engineering Manager

IT-systemen zijn niet langer op zichzelf staand. Ze zijn groot, moeilijk te beheren en meer afhankelijk van externe leveranciers, apps en cloud service providers. Dit is precies waarom een goede Systems Engineering Manager van essentieel belang is.

Uw SE-manager is verantwoordelijk voor de IT-systemen en -infrastructuur. Hun verantwoordelijkheid is de afdelingsdoelstellingen te halen, en dat doen ze door de prestaties te beoordelen, aanbevelingen te doen en samen te werken met andere IT-rollen en projectmanagers. Ze beheren ook het ontwerp en de architectuur van uw systemen.

Technisch ontwerper, systeemanalist en solutions specialist worden vaak door elkaar gebruikt om deze rol te beschrijven. Het werk van een Systems Engineering Manager omvat vaak het aansturen van een team van ingenieurs en andere technische professionals. Om problemen aan te pakken en oplossingen te bouwen die de volledige infrastructuur ondersteunen, werken ze samen met teamleden op het gebied van projectbeheer, beveiliging, helpdeskondersteuning en activabeheer.

Conclusie 

Naarmate de bedreigingen voor de cyberveiligheid toenemen en de digitale transformatie een uitbreiding van de netwerkinfrastructuur en het personeel om die te beheren en te onderhouden blijft vereisen, zullen de IT-professionals die u in dienst neemt, een grotere invloed hebben op uw succes. Houd de bovenstaande rollen in gedachten en zorg ervoor dat uw netwerkbeveiliging en uiteindelijk de bestaanszekerheid van uw bedrijf altijd in goede handen is. 

Opmerking: Dit blogartikel is geschreven door een gastauteur om onze lezers een gevarieerder aanbod te kunnen geven. De meningen die in dit artikel van de gastauteur worden geuit, zijn uitsluitend die van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van GlobalSign.

Share this Post

Recent Blogs