GlobalSign Blog

Wat is het Internet of Things: definitie en gebruiksvoorbeelden

Wat is het Internet of Things: definitie en gebruiksvoorbeelden

Amazon Echo, Google Home, zelfrijdende auto's en drones – dit zijn allemaal veelgebruikte IoT-toepassingen (Internet of Things). Volgens Statistica zal het aantal IoT-apparaten naar verwachting bijna verdrievoudigen van 9,7 miljard in 2020 tot meer dan 29 miljard in 2030. Deze marktgroei geeft aan dat IoT-technologie steeds populairder wordt en door verschillende sectoren wordt overgenomen. 

Wat is nu precies het Internet of Things en hoe werkt het? In dit artikel gaan we dieper in op het Internet of Things, met definities en voorbeelden, en bespreken we het belang van de beveiliging van het Internet of Things. 

Wat is het Internet of Things? 

Het Internet of Things (IoT) is het netwerk van met het internet verbonden objecten – fysieke apparaten, voertuigen, huishoudelijke apparaten en andere voorwerpen met elektronica en software waarmee deze objecten gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen. Het IoT verbindt mensen en bedrijven overal door hen in staat te stellen op een intelligentere manier om te gaan met alledaagse voorwerpen. 

Een korte geschiedenis van het IoT 

Het Internet of Things is geen nieuw concept. In 1982 werd een aangepaste cola-automaat van de Carnegie Mellon University het eerste apparaat met internetverbinding. Dit werd gevolgd door een reeks apparaten met internetverbinding die vandaag de dag nog steeds bestaan, waaronder met internet verbonden koelkasten en draagbare computeritems zoals Google Glass. 

Met deze explosieve technologische vooruitgang is het IoT een belangrijk aandachtspunt geworden in onderzoek en ontwikkeling. 

Wat is de toekomst van het IoT? 

Het Internet of Things heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we omgaan met alledaagse voorwerpen, van toepassingen in de gezondheidszorg tot verbonden auto's en slimme huizen. Het IoT biedt ons nieuwe manieren om gegevens te verzamelen en beslissingen te nemen, waardoor het gebruiksgemak en de productiviteit toenemen. 

Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, wordt verwacht dat meer met internet verbonden objecten deel zullen gaan uitmaken van ons leven. De beveiliging van het IoT is echter een groeiend probleem. 

Beveiliging van het Internet of Things 

Hoewel de technologie van het Internet of Things (IoT) talrijke voordelen biedt, houdt ze ook een risico in op het gebied van beveiliging en privacy. Nu met internet verbonden apparaten steeds gewoner en algemener worden, wordt de behoefte aan krachtige beveiligingsmaatregelen voor het Internet of Things steeds belangrijker. 

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat met internet verbonden apparaten veilig zijn en dat alle verzamelde gegevens worden beschermd tegen kwaadwillenden. Hoewel er stappen worden ondernomen om wetgeving in te voeren en een norm te creëren voor met het internet verbonden apparaten om ze weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit, moeten organisaties gebruik maken van encryptie, authenticatie en andere best practices op het gebied van cyberbeveiliging om met internet verbonden objecten te beschermen. Daarnaast kunnen organisaties tools voor penetratietests voor de beveiliging van het Internet of Things inzetten om potentiële kwetsbaarheden in hun systemen op te sporen. 

13 soorten IoT-toepassingen 

Het Internet of Things wordt gebruikt in allerlei toepassingen in het dagelijks leven, van gezondheidszorg tot slimme steden. Hier volgen enkele van de meest voorkomende toepassingen: 

1. Slimme huizen 

Homes are becoming increasingly automated and connected with internet-enabled appliances, lighting, security systems, and more. 

2. Slimme steden 

Slimme steden gebruiken met internet verbonden systemen om de openbare veiligheid te verbeteren, het energieverbruik te verminderen en de verkeersstroom te optimaliseren. 

3. Zelfrijdende auto's 

Zelfrijdende auto's gebruiken met internet verbonden sensoren en camera's om door hun omgeving te navigeren. 

4. IoT-winkels 

Winkels gebruiken met internet verbonden apparaten om het gedrag van klanten te volgen en hun activiteiten te optimaliseren. 

5. Landbouw 

Landbouwers gebruiken sensoren met internet en gegevensanalyse om de opbrengst van gewassen te verbeteren en de gezondheid van dieren te controleren. 

6. Wearables 

Wearables winnen aan populariteit naarmate fitnesstrackers, smartwatches en augmented reality-apparaten meer en meer ingeburgerd raken. Wearables kunnen gegevens verzamelen over de gezondheid en activiteiten van een gebruiker om meer inzicht te geven in zijn welzijn. 

7. Slimme netwerken 

Slimme netwerken zijn met internet verbonden elektrische netwerken die een efficiënter energiebeheer mogelijk maken door nutsbedrijven in staat te stellen hun elektriciteitsverbruik te controleren en te beheersen. 

8. Industrial Internet of Things 

Het Industrial Internet of Things is het gebruik van met internet verbonden sensoren, machines en mensen om gegevens te verzamelen in de productie, olie- en gaswinning, transport en andere sectoren. 

9. Telegeneeskunde 

Telegeneeskunde is het gebruik van internettechnologie om patiënten op afstand te volgen. Artsen kunnen zelfs met internet verbonden apparaten gebruiken om met hun patiënten te communiceren en hun gezondheid op afstand te controleren. 

10. Online onderwijs 

Online onderwijs wordt steeds populairder nu met internet verbonden laptops, tablets en andere apparaten studenten overal ter wereld toegang geven tot cursusmateriaal. 

11. Slim beheer van de toeleveringsketen 

Slim beheer van de toeleveringsketen is het gebruik van op internet aangesloten systemen om de goederenstroom van leveranciers naar klanten te volgen en te beheren. 

12. Verkeersmanagement 

Verkeersmanagementsystemen maken gebruik van op het internet aangesloten sensoren en camera's om gegevens over de verkeersstroom te verzamelen, zodat steden hun vervoerssystemen efficiënter kunnen beheren. 

13. Waterbeheer 

Op internet aangesloten sensoren kunnen worden gebruikt om het waterverbruik te bewaken en te controleren, zodat steden hun hulpbronnen kunnen sparen. 

Beveilig uw IoT-apparaten met GlobalSign 

Bij GlobalSign begrijpen we het belang van de beveiliging van met het IoT verbonden apparaten. We bieden een reeks diensten aan om organisaties te helpen hun met internet verbonden apparaten en gegevens te beschermen tegen kwaadwillenden, waaronder IoT-beveiligingscertificaten, MS Azure IoT Hub-integratie en meer. 

Onze IoT-specialisten bieden organisaties de tools en expertise die ze nodig hebben om met het internet verbonden objecten te beveiligen en ervoor te zorgen dat hun gegevens veilig zijn. Vraag vandaag nog een IoT-consult aan voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen uw IoT-apparaten te beschermen. 

Request a Free Demo

Share this Post

Recent Blogs