GlobalSign Blog

De voordelen en uitdagingen van cloudintegratie in het bedrijfsleven

De voordelen en uitdagingen van cloudintegratie in het bedrijfsleven

Auto Enrollment Gateway

Het uitzoeken van de meest efficiënte manieren om met big data en gegevensgerelateerde procedures om te gaan, is een van de belangrijkste uitdagingen in het bedrijfsleven van vandaag. Een veelbelovende en reeds zeer nuttige oplossing wordt geboden door de ontwikkelingen op het gebied van cloud computing. Het bewaren van gegevens in de cloud in plaats van in lokale databases heeft veel bedrijven veel moeite en middelen bespaard. Maar wanneer we de cloud samen met andere systemen en platforms gebruiken, worden we geconfronteerd met vragen en uitdagingen van cloudintegratie. Laten we eens kijken hoe deze uitdagingen kunnen worden aangegaan om te zorgen dat de voordelen opwegen tegen de kosten van integratie.

Integratie van de systemen

Bedrijven gebruiken verschillende databases, platforms, software en allerlei systemen om hun gegevens te bewaren, te verplaatsen, te verwerken en te analyseren. De integratie van deze systemen, die door verschillende diensten en voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt, is de grootste uitdaging. En cloudgebaseerde integratie biedt daar een soort algemene oplossing voor.

Cloudintegratie is een vorm van integratie van de door bedrijven gebruikte systemen die meerdere cloudomgevingen en toepassingen met elkaar verbindt en zo de realtime-uitwisseling van gegevens en hulpmiddelen mogelijk maakt en verschillende gegevensverwerkende processen synchroniseert. Het belangrijkste doel van een dergelijke integratie is dan ook het verbeteren van het vermogen van verschillende afdelingen om dezelfde tools en middelen tegelijkertijd te gebruiken en efficiënt samen te werken voor gemeenschappelijke zakelijke voordelen.

Cloudgebaseerde integratie gebeurt door gebruik te maken van softwaretools en infrastructuur die cloudverbindingen ondersteunen en in staat zijn gegevens tussen de verschillende systemen te stroomlijnen. Deze tools kunnen door het bedrijf ter plaatse worden ingezet. Het is echter een tijdrovende en dure aangelegenheid. Als alternatief gebruiken bedrijven vaak integratieplatforms in de cloud, ook wel bekend als integration platform as a service (iPaaS). Deze platforms boden alle noodzakelijke automatiseringstoepassingen voor integratie en een gecentraliseerde tool voor het toezicht op en de controle van de integratiestroom en de gegevensverwerking.

Voordelen van cloudintegratie

De vele voordelen van cloudgebaseerde integratie houden verband met het oplossen van de problemen die worden veroorzaakt door datasilo's. Deze silo's worden gedefinieerd als gescheiden gegevensopslagplaatsen die door één afdeling worden beheerd en niet beschikbaar zijn als onderdeel van een organisatiebrede gegevensadministratie. De voordelen van cloudintegratie die het overwinnen van dergelijke datasilo's met zich meebrengt, zijn de volgende.

  1. Toegankelijkheid. Bovendien is de manier waarop gegevens worden gedeeld, geraadpleegd en geanalyseerd zeer flexibel, wat betekent dat verschillende wijzen van beheer kunnen worden toegepast. De onderneming bepaalt dus zelf hoe met de gegevens wordt omgegaan, welke beperkingen erop worden gesteld en voor welke gebruikers, en hoe de tools worden gebruikt.
  2. Flexibiliteit. Additionally, the way data is shared, accessed, and analyzed is very flexible, meaning that different modes of administration may apply. Thus, the firm itself is in charge of how the data is handled, what limitations and for which users are made on it, and how the tools are used.
  3. Schaalbaarheid. Bovendien zijn de wijzigingen in de gegevensverwerking gemakkelijk toe te passen in de cloud. Dit omvat zowel veranderingen in het volume van de gegevens als in de softwaretools die worden ingezet en gebruikt.
  4. Zichtbaarheid. Met cloudintegratie kunnen de verantwoordelijke teams voortdurend nagaan wat er gebeurt en waarom, welke toepassingen worden gebruikt en hoe de gegevens zich verplaatsen. Dankzij deze grotere zichtbaarheid kunnen onverwachte fouten of conflicten in het gegevensbeheer worden voorkomen en kunnen problemen snel worden opgelost.
  5. Kostenbeheersing. Ten slotte kunnen bedrijven met alle bovengenoemde functies hun uitgaven voor de cloud en gegevensverwerking beheersen. Als ze zien welke toepassingen het meest worden gebruikt en hoeveel opslagruimte er nodig is, kunnen bedrijven aanpassingen doorvoeren en hun middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.

Uitdagingen en best practices

De belangrijkste uitdagingen in verband met cloudintegratie houden verband met beveiligingsproblemen. Deze problemen zijn vooral dringend wanneer meerdere clouds worden gebruikt om gegevens op te slaan, aangezien dat meer oppervlakte voor mogelijke cyberaanvallen betekent.

Hier volgen enkele tips en best practices over hoe deze uitdagingen kunnen worden aangepakt.

  1. Synchroniseren van beleid en instellingen tussen providers: Wanneer meerdere clouds worden gebruikt voor dezelfde activiteiten en gegevensopslag, moeten dezelfde beveiligingsbeleidslijnen en -regels op al deze clouds van toepassing zijn.
  2. Differentiëren van beleid en instellingen tussen activiteiten: Wanneer echter verschillende activiteiten en toepassingen in verschillende clouds worden gebruikt, moeten ook de instellingen worden gedifferentieerd. Dit is te wijten aan het feit dat de aanvankelijke veiligheidsniveaus van de activiteiten kunnen verschillen. Aangezien verschillende hoeveelheden en soorten gebruikers specifieke partijen gegevens kunnen verwerken, kan een verschillend toezicht daarop nodig zijn. De beveiligingsinstellingen moeten aan deze variatie worden aangepast.
  3. Automatisering: de best practice om gegevensinbreuken door menselijke fouten of kwaadwillende actoren te voorkomen, is automatisering. Alle taken die geautomatiseerd kunnen worden, moeten dat ook worden. Zo bespaart u met geautomatiseerde PKI onder meer op opzetkosten, teammiddelen, onderhoudstijd en compliance. Digitale ondertekening bespaart veel tijd die anders zou worden verspild aan het handmatig identificeren van de persoon. Digitale handtekeningen besparen tijd, verbeteren de efficiëntie en laten minder openingen voor onbevoegde toegang tot de gegevens.

Gegevensbeveiliging is de belangrijkste vraag die moet worden beantwoord wanneer de gegevensintegratie in organisaties toeneemt. Specialisten op het gebied van bedrijfsgegevens werken daarom voortdurend aan de verbetering van de manieren waarop we gegevens in de clouds kunnen beschermen door gebruik te maken van de beste tools en beheerpraktijken.

Share this Post

Recent Blogs