GlobalSign Blog

Alles wat u moet weten over NetOps, DevOps, NetSecOps en DevSecOps

Alles wat u moet weten over NetOps, DevOps, NetSecOps en DevSecOps

Versnipperde IT-teams zijn gaandeweg samengekomen om innovatie te bevorderen door een reeks inspanningen om tijdens het hele ontwikkelingsproces samen te werken. DevOps, de oudste en meest verspreide van de Ops, gaat over naadloos samenwerken met IT-teams om toepassingen te ontwikkelen, te testen, uit te rollen, te herhalen en te onderhouden.

Maar hoe zit het met het netwerk?

Netwerkprofessionals werken niet zo snel samen met hun DevOps- en SecOps-collega's. Een gebrek aan modernisering van de netwerkinfrastructuur is een van de belangrijkste redenen waarom ze vaak buiten Ops worden gelaten. Naarmate meer teams overstappen op cloud- en hybride cloudstrategieën, zijn er echter meer manieren om te integreren en te verbeteren via samenwerkingsverbanden zoals NetSecOps.

In dit artikel bespreken we wat NetOps, DevOps, NetSecOps en DevSecOps precies zijn en hoe deze gecombineerde IT-benaderingen de manier veranderen waarop teams werken en zich ontwikkelen.

DevOps en NetOps uitgelegd

DevOps en NetOps zijn cruciale gebieden in de IT die staan voor een gezamenlijke aanpak van operaties. Praktijken en middelen worden zorgvuldig georganiseerd in gestroomlijnde workflows, zodat ontwikkelings- en netwerkteams hun vaardigheden en de tools waarover ze beschikken optimaal kunnen benutten.

Weet u niet goed wat NetOps en DevOps zijn en waarom deze termen belangrijk zijn voor ondernemingen die robuustere beveiligingsdoelstellingen nastreven? Laten we beginnen bij het begin.

Wat is NetOps?

Klassieke NetOps (afkorting van network operations) is gericht op netwerkactiviteiten zoals onderhoud, monitoring en het oplossen van connectiviteitsproblemen. Met de snelle vooruitgang in digitale technologieën die nieuwe processen en workflows vereisen, kan NetOps ook verwijzen naar het gebruik van agile DevOps-principes in netwerken.

Gartner meldde onlangs dat clouddiensten dit jaar naar verwachting drie keer sneller zullen groeien dan alle andere IT-diensten. Dat betekent dat meer organisaties de overstap zullen maken van on-premise naar next-gen netwerkactiviteiten.

Moderne NetOps-activiteiten omvatten netwerkautomatisering, indeling     en virtualisatie, terwijl Infrastructure-as-Code (IaC) blijft groeien. Als gevolg daarvan is de omvangrijke netwerkinfrastructuur programmeerbaarder, flexibeler en schaalbaarder geworden om het tempo van DevOps te kunnen bijhouden.

Wat is DevOps?

DevOps is een benadering van softwareontwikkeling die gebruikmaakt van de beginselen van de Agile-methodologie om het ontwerp en de levering van producten te optimaliseren. De basisbeginselen van DevOps zijn samenwerking, automatisering, continue integratie, continu testen en continue levering.

DevOps helpt organisaties gelijke tred te houden met de groeiende vraag van consumenten naar digitale tools Traditionele workflows en methodologieën scheiden ontwikkelings- en operationele teams, waardoor het proces wordt beperkt en er knelpunten ontstaan. Tools en updates die traag op de markt komen, volstaan niet meer in het hedendaagse bedrijfsleven. Ontwikkelaars en systeembeheerders werken gedurende het hele project samen om met DevOps sneller dan ooit apps en diensten van hoge kwaliteit te bouwen, te testen en af te leveren.

Verschillen tussen NetOps en DevOps

Zowel NetOps als DevOps hechten belang aan collaboratieve workflows en processen om sneller oplossingen te vinden met minder troubleshooting en herwerk, wat duur kan zijn. Toporganisaties blijven vooroplopen dankzij hun vermogen om apps en andere producten snel en effectief te bouwen, te lanceren en te verbeteren via NetOps- en DevOps-praktijken.

NetOps en DevOps staan voor vergelijkbare ontwikkelings-, leverings-, en testbenaderingen die CI/CD en voortdurende verbetering ondersteunen. Hoewel de algemene concepten achter deze twee IT-benaderingen vaag op elkaar lijken (meer samenwerken, sneller betere producten maken), zijn er enkele belangrijke verschillen die hen van elkaar onderscheiden.

DevOps wordt gerund door softwareontwikkelaars en systeembeheerders. Deze teams werken samen om een snelle en efficiënte app-ontwikkeling mogelijk te maken. NetOps, daarentegen, is de verantwoordelijkheid van netwerkbeheerders en IT. Hun activiteiten ondersteunen de effectieve implementatie van deze apps.

NetSecOps en DevSecOps uitgelegd

Nu u goed begrijpt wat NetOps en DevOps zijn, is het tijd om de beveiliging erbij te betrekken. Cyberbeveiliging is een groeiende zorg voor organisaties, dus zoeken meer IT-teams naar manieren om hun praktijken te verbeteren buiten het invoeren van nieuwe digitale tools om. Een verhoogde aandacht voor veiligheid heeft tot een nieuwe toevoeging aan de IT-cultuur geleid: security first.

Wat is NetSecOps?

NetSecOps is een term die de praktijk beschrijft van het inbedden van netwerkbeveiligingstesten in CI/CD-pijplijnen. In wezen gaat het om een meer op beveiliging gerichte aanpak van moderne netwerkoperaties. Door de netwerkbeveiliging naar links te verschuiven, vereist NetSecOps meer samenwerking tussen de teams voor ontwikkeling, beveiliging en operaties.

Artur Kane van Flowmon Networks vertelde onlangs aan Silicon Republic dat “met de opkomst van de cloud, de snelle adoptie van technologie, het verlies van netwerkzichtbaarheid en controle over IT, het duidelijk wordt dat [DevOps en NetOps] te geïsoleerd zijn om efficiënt te werken.”

NetSecOps-samenwerkingsverbanden tussen teams nemen toe naarmate de vraag naar werken op afstand en het gebruik van de cloud de bedrijfsinnovatie blijven stimuleren. Uit het rapport van 2021 van Enterprise Management Associates blijkt zelfs dat meer dan 75% van de organisaties bezig is met de integratie van NetSecOps-praktijken. Deze beweging geeft teams betere middelen voor een efficiëntere samenwerking voor infrastructuurontwerp, incidentbewaking, incidentbehandeling en reactie op incidenten.

Wat is DevSecOps?

DevSecOps gaat over het integreren van applicatiebeveiliging vanaf het begin van een project en in elke ontwikkelingsfase. Aangezien DevSecOps gebaseerd is op het verminderen van verspilling door voortdurende samenwerking en integratieve ontwerp- en leveringspraktijken, wordt beveiliging ingebouwd terwijl het product of de iteratie wordt ontwikkeld. Dit verkort de time-to-market, vermindert het verbruik van middelen en verbetert de kwaliteitsborging.

DevSecOps wijst er ook op dat ontwikkel-, beveiligings- en operationele teams het eens moeten worden over een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) die robuuste beveiligingsfuncties bevat die de ontwikkeling bevorderen in plaats van vertragen. Naast tools en processen betekent DevSecOps echter ook een culturele verschuiving in de manier waarop ontwikkeling moet plaatsvinden.

Verschillen tussen NetSecOps en DevSecOps

Net als NetOps en DevOps staan NetSecOps en DevSecOps voor complementaire benaderingen die hand in hand gaan voor IT-teams en organisaties die zich inzetten voor innovatie. Beveiliging is een heet hangijzer geworden voor netwerken, toepassingen en diensten, met de gestage toename van ransomware en andere cyberaanvallen. En hoewel hun inzet voor de veiligheid aan beide zijden even groot is, zijn er toch enkele verschillen die hen onderscheiden.

De verschillen tussen NetOps en DevOps worden weerspiegeld in NetSecOps en DevSecOps, behalve dat de nadruk ligt op ingebouwde beveiliging en automatisering die de ontwikkelings- en leveringscyclus verbetert.

NetSecOps-teams richten zich op het ondersteunen van ontwikkelingsprocessen en bedrijfsinfrastructuur, terwijl DevSecOps gericht is op tijdige en efficiënte ontwikkeling. Elk benadrukt de integratie van beveiligingspraktijken en wijst op een culturele verschuiving in de richting van robuustere cyberbeveiliging voor veel sectoren. NetSecOps richt zich op netwerkbeveiliging voor DevOps-omgevingen, terwijl DevSecOps zich richt op applicatiebeveiliging tijdens de ontwikkeling.

Conclusie

Vóór het ontstaan van agile teams zoals DevOps, SecOps en NetSecOps, was er weinig samenwerking tussen afdelingen. App-ontwikkelaars houden over het algemeen geen rekening met de specifieke kenmerken van netwerkbeveiliging, en beveiligingsteams zijn zich alleen bewust van hun rol bij de ontwikkeling. En dan zijn er de netwerkteams – die altijd als laatste op de hoogte zijn van operationele veranderingen.

Het tijdperk van de digitale transformatie vraagt om een meer uniforme aanpak van IT en ontwikkeling. Daarom gebruiken steeds meer organisaties tools en methoden om een samenwerkingsomgeving te creëren die de verspilling vermindert, de productiviteit verhoogt en bedrijven in staat stelt producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren.

Goede netwerkbeveiliging houdt datacenters veilig on-premise en in de cloud, terwijl beveiliging ingebouwd in ontwikkelingspraktijken apps en klanten veilig houdt. Nu is het tijd om u een volledig samenwerkende IT-afdeling voor te stellen, die alles bouwt met het netwerk en de veiligheid in het achterhoofd.

Share this Post

Recent Blogs