เพิ่มความไว้วางใจในเว็บไซต์ของคุณแสดงสัญลักษณ์ความปลอดภัย

SSL Secure Site Seal เพิ่มความไว้วางใจในเว็บไซต์ของคุณ

SSL Secure Site Seal ช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าคุณได้ลงทุนเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาและระบุว่าคุณมีขั้นตอนการทำธุรกรรมและข้อมูลที่ปลอดภัย กระตุ้นให้ลูกค้าของคุณทำธุรกรรมจนเสร็จสิ้นเนื่องจากข้อมูลที่แบ่งปันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและรับรองความถูกต้องจากผู้ออกใบรับรองที่เชื่อถือได้

ขั้นตอนที่ 1: เลือก Secure Site Seal ของเว็บไซต์คุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกขนาด Secure Site Seal ของเว็บไซต์คุณ

ขั้นตอนที่ 3: คัดลอกและวาง HTML

เมื่อใช้โค้ด JavaScript แล้ว ใบรับรอง SSL Secure Site Seal จาก GlobalSign จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและแสดงบนเว็บไซต์ของคุณ

หากต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา Contact our Support Team.