การจัดการ
ใบรับรอง SSL
ครบวงจร

GlobalSign ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และต้นทุนในการจัดการใบรับรอง SSL ขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน เรามีระบบจัดการใบรับรองแบบรวมศูนย์ รวมทั้งเครื่องมือ บริการ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับใบรับรอง SSL ทุกชนิด เพื่อลดความเสี่ยง รับมือกับภัยคุกคามต่างๆ และควบคุมต้นทุน

ออกใบรับรองทันที
คัดกรองโดเมนล่วงหน้า สามารถออกใบรับรอง SSL เต็มรูปแบบได้ทันที เพื่อปกป้องเว็บซ์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
จัดการใบรับรอง
ได้สมบูรณ์แบบ
มีศูนย์ควบคุมการทำงานทั้งหมดบนแพลตฟอร์มแบบคลาวด์ ดูแลการจัดการช่วงอายุใบรับรอง การวางบิล หรือการให้สิทธิ์ผู้ใช้
ส่วนลดมากมายต
ามเงื่อนไขที่เลือก
ได้รับส่วนลดสูงสุดเมื่อซื้อแพคเกจใบรับรองรายบุคคล ไม่มีค่าธรรมเนียมติดตั้งหรือค่าโฮสต์ ปรับเงื่อนไขธุรกิจยืดหยุ่นตามความเหมาะสมขององค์กร
ติดตามตรวจสอบ
ใบรับรอง
ค้นหาและวิเคราะห์ทั้งใบรับรองทั้งหมดด้วยเครื่องมือจัดการใบรับรองคงเหลือ รายงานใบรับรองที่ใกล้หมดอายุ ความยาวคีย์ แฮชชิ่งอัลกอริธึ่ม การออก CA และอื่นๆ

สั่งซื้อระบบใบรับรอง SSL

เราทำให้การตรวจหา, วิเคราะห์, และจัดการ SSL ง่ายขึ้น

robust-ssl.png

หลากหลายระดับ SSL และเลือกติดตั้งได้หลายรูปแบบ

GlobalSign มีใบรับรอง SSL หลากหลายระบบให้เลือก เพื่อให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่สุด

เลือกจาก:

 • ใบรับรองแบบ 2048-bit Organization Validated (OV), Extended Validation (EV), หลายชื่อโดเมนย่อย (Wildcard), และหลายชื่อโดเมน โดยขยายเพิ่มได้ถึง 100 SANs
 • ใบรับรอง SHA-256 และ EV SSL รองรับ Certificate Transparency (CT) ซึ่งเบราเซอร์มี UI ที่ใช้งานง่าย
 • การติดตั้งแบบ Flexible Key Usage (KU) และ Extended Key Usage (EKU)
 • ลำดับชั้นส่วนตัว, ภายใน, หรือใบรับรองที่ใช้ในกรณีพิเศษสามารถระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ภายใน ระยะเวลาใช้งาน และเนื้อหาอื่นๆที่ปรับเปลี่ยนได้ตาม IntranetSSL
 • เพิ่มความปลอดภัยอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยการจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล แบนด์วิธ และความสามารถในการคำนวณโดยใบรับรอง ECC

บริหารจัดการผู้ใช้และใบรับรองได้ง่าย

ssl-lifecycle-cloud.png

แพลตฟอร์มการจัดการใบรับรองแบบคลาวด์ของ GlobalSign ทำ
ให้คุณควบคุมการทำงานเกี่ยวกับใบรับรองทั้งหมด
ได้จากบัญชีผู้ใช้ศูนย์กลางเพียงบัญชีเดียว

 • ยกเลิกเพิกถอน, ต่ออายุ, ออกใหม่, หรือยกเลิกใบรับรองได้ในคลิกเดียว
 • ผสานการใช้งานกับ API อย่างแข็งแกร่ง เพื่อให้การทำงานต่างๆ ตามช่วงอายุของ
  ใบรับรองเป็นไปโดยอัตโนมัติในเวิร์คโฟลว์ที่คุณใช้งานอยู่
 • ผสานการใช้งานกับ Active Directory เพื่อใช้งานใบรับรองบนระบบปฏิบัติการวินโดว์
 • ให้สิทธิ์ผู้ใช้เป็นรายบุคคล เพื่อกำหนดบทบาท และสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละรายในองค์กร
 • รองรับการใช้งานของหลายหน่วยธุรกิจหรือหลายแผนกงาน ภายใต้หนึ่งบัญชีผู้ใช้หลัก

volume discounts

ลดต้นทุนสุทธิในการครองกรรมสิทธิ์ SSL

แพลตฟอร์ม SSL ของ GlobalSign ช่วยลดต้นทุนสุทธิในการครองกรรมสิทธิ์ใบรับรอง SSL ลงอย่างมาก เพราะใช้ชั่วโมงทำงานน้อยกว่าในการบริหารจัดการใบรับรอง ทั้งยังมีส่วนลดและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นได้อีกด้วย

 • ได้รับส่วนลดสูงสุดเมื่อซื้อแพคเกจใบรับรองรายบุคคล
 • มีเงื่อนไขให้เลือกหลากหลายยืดหยุ่นตามขนาดองค์กร เช่น แบบจ่ายเมื่อใช้งาน แบบวางเงินมัดจำ ไม่จำเป็นต้องซื้อและคอยติดตามโทเค็น หรือแพคเกจ
 • ใบรับรองหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกชำระเงินคงที่เป็นรายปี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เว็บไซต์ของคุณ
 • สิทธิ์การใช้งานแบบ SAN รองรับการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ โดยจะมีการกำหนดจำนวน SAN ที่ใช้งานใบรับรองค้างอยู่ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถทดลองใช้งานใบรับรองในระยะเวลาสั้นๆก่อนได้ โดยไม่กระทบระบบหลัก

ssl-cit-network-image.png

ตรวจหาและติดตาม SSL ทั้งหมด

GlobalSign ใช้ Certificate Inventory Tool (CIT) เป็นตัวกำหนดตำแหน่งของ
ใบรับรอง SSL ทั้งหมด จึงช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการติดตามด้วยมือ

 • ค้นหา, ติดตาม, และวิเคราะห์ ใบรับรอง SSL ทั้งหมดจากที่เดียว โดยไม่คำนึงถึง
  CA ที่ออกใบรับรองนั้น อันรวมถึงใบรับรองที่ออกเองด้วย
 • ส่งอีเมลเตือนเมื่อใบรับรองใกล้หมดอายุ
 • ตอบโต้อย่างรวดเร็วต่อภัยคุกคาม เช่น Heartbleed
 • รักษาประสิทธิภาพการทำงานสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  โดยเปิดเผยความยาวคีย์, แฮชอัลกอริธึ่ม และข้อมูลอื่นๆของใบรับรอง

ssl-user-icon.png

กำหนดและบังคับใช้นโยบาย SSL

การใช้งานการเข้ารหัสที่ล้าสมัยหรือขนาดคีย์ไม่เหมาะสม อาจทำให้บริษัทไม่ปลอดภัย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรอง SSL ทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายขององค์กร ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะเข้าใช้งานใบรับรองได้

 • ควบคุมว่าใครมีสิทธิ์ออกใบรับรอง ประเภทไหน และโดเมนอะไร
 • รวมศูนย์และติดตามการทำงานที่เกี่ยวข้องกับใบรับรอง ที่ออกให้หลายหน่วยธุรกิจ, หลายแผนกงาน, และหลายบทบาท ภายใต้บัญชีผู้ใช้เดียว
 • ตรวจหาและแก้ไขใบรับรองที่ไม่ได้กำหนดค่าตามนโยบายองค์กร

ใบรับรอง SSL และคุณสมบัติ Certificate & Features

Certificate Features:

GlobalSign offers a range of SSL options ensuring your public servers and sites are in line with industry best practices, but also offers cost effective-options for internal servers and special use cases. All domains are pre-vetted so certificates are immediately issued and available for installation.

 • SHA-256 hashing algorithm
 • RSA 2048+ or ECC 256, 384 bit keys supported
 • Free unlimited reissues
 • Unlimited server license
 • Underwritten warranties
 • Multi-domain certificates - Add up to 100 Subject Alternative Names (SANs) on one certificate
 • Phone, Email, and Live Chat Support
 • Free Certificate Inventory Tool
 • Compatible with all major browsers and mobile devices (not IntranetSSL)
 • Certificate covers www.yourdomain.com and .yourdomain.com automatically
 • Secure site seal (not IntranetSSL)

SSL Certificate types:

EV SSL

Extended Validation SSL lends more credibility to your
site and increases visitor trust by displaying prominent
security indicators, such as turning the browser address
bar green and displaying your organization’s name.

 • Displays the green address bar, promotes trust, and boosts customer confidence
 • Supports Certificate Transparency to enable green address bar in Chrome
 • $1.5 million underwritten warranty

OV SSL

Organization Validated (OV) SSL Certificates are the
core of GlobalSign's Managed SSL platform and are
used to secure and authenticate both public-face
and internal sites and servers.

 • Wildcard option secures unlimited subdomains for one or more domains on one certificate (e.g., *.yourdomain.com, *.mydomain.com, etc.)
 • Wildcard SANs options allow Wildcard options within multiple SANs within a certificate
 • $1.25 million underwritten warranty

Intranet SSL

IntranetSSL provides a cost-effective solution for securing
internal servers and applications. Since the certificates are
issued using GlobalSign's non-public CAs, the certificates can
be configured in ways that are not permitted under public
hierarchies which must comply with the CA/Browser Forum
Baseline Requirements

Learn more

 • Eliminates the need to run your own CA or use self-signed certificates for special use cases
 • Issue SSL with internal server names, long validity periods (up to 6 years), and more flexible contents over publically trusted certificates
 • Wildcard option secures unlimited subdomains on one certificate (e.g., *.yourdomain.com)
 • Can select from SHA-1, SHA-256, and ECDSA hierarchies and hashing algorithms

คำถามที่พบบ่อย

Is there a fee for using the management platform?

No, GlobalSign’s management platform does not include hosting or setup fees. It also offers significant volume discounts over purchasing individual certificates.

Can I include multiple companies or departments under one account?

Yes, multiple business entities and departments can be managed under one umbrella account. Granular user permissions and delegated administration allow you to define user roles and privileges within your enterprise.

Is there a solution for the recent CA/Browser Forum ban on issuing public certificates to internal server names and reserved IP Addresses?

Yes, GlobalSign’s IntranetSSL Certificates are issued from non-public CAs and can therefore contain internal server names and reserved IPs.

Does GlobalSign issue ECC certificates?

Yes, GlobalSign offers ECC as an option for all SSL Certificates.

Does GlobalSign offer a way to discover and monitor SSL Certificates?

Yes, the free Certificate Inventory Tool locates all SSL certificates on your internal and private networks, regardless of issuing CA. The resulting inventory is available in an easy-to-use online portal, where you can run reports on usage, upcoming renewals, configurations, and issuing CA.

แหล่งข้อมูลอ้างอิง