โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยและการระบุตัวตน

การเข้ารหัสข้อมูลจำนวนมาก, การตรวจสอบสิทธิ์ และ บริการ IAM

เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่พัฒนาซับซ้อนขึ้น ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ และเครือข่ายการทำงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โซลูชั่นที่นำมาปรับใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
GlobalSign ขอนำเสนอโซลูชั่น บริการ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว
ได้อย่างทันท่วงที โดยมีระบบจัดการการระบุตัวตน เพื่อรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์และเครือข่าย ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือในแบรนด์ของคุณ ทั้งยังควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆขององค์กรอีกด้วย

โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยและการระบุตัวตนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์

 • รักษาความปลอดภัยในการสื่อสารและการทำรายการต่างๆที่สำคัญด้วย SSL
 • ยืยืนยันความถูกต้องของเว็บไซต์สาธารณะของคุณ ปกป้องข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างกัน โดยที่การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพ ด้วย SSL ที่ดีที่สุดที่เรามี รับประกันความปลอดภัยของบริการและข้อมูลสำคัญที่ส่งผ่านเครือข่ายโดยไม่สะดุด
 • GlobalSign รวมศูนย์ระบบจัดการใบรับรองดิจิตัล เครื่องมือจัดการใบรับรองคงเหลือ และผลิตภัณฑ์หลากหลายด้าน SSL เพื่อค้นหา ติดตาม วิเคราะห์ และจัดการใบรับรอง SSL ทั้งหมดที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติม

Managed PKI

 • ทำให้ระบบจัดการใบรับรองง่ายขึ้น – ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • โซลูชั่นจัดการใบรับรอง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานกับใบรับรองจำนวนมาก การรวมศูนย์การทำงานที่เกี่ยวกับใบรับรองทั้งหมด อันรวมถึงข้อมูลทางการเงิน การวางบิล และการรับรองสิทธิ์ผู้ใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกไอที ในการออก การยกเลิก และการต่ออายุใบรับรอง เพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล การเข้าใช้ และทรัพยากรต่างๆตามความจำเป็น โดยไม่ต้องเปลืองทรัพยากรภายในอื่นๆ
 • GlobalSign นำเสนอแพลตฟอร์มของระบบ PKI แบบคลาวด์ ซึ่งรวมศูนย์การทำงานเกี่ยวกับใบรับรองทั้งหมดของทุกหน่วยธุรกิจ โดยใช้การจัดการบัญชีอย่างง่ายๆเพียงบัญชีเดียว การออกใบรับรองทันที และการลดปริมาณช่วยลด TCO ของใบรับรองดิจิตัล

เรียนรู้พิ่มเติม

การจัดการการเข้าใช้งานและการระบุตัวตน

 • จัดการการระบุตัวตนผู้ใช้ภายนอก เพื่อให้เข้าใช้งานได้อย่างสะดวก และประทับใจ
 • ความสำเร็จของธุรกิจคุณขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับลูกค้าและหุ้นส่วน การให้สิทธิ์เขาเหล่านั้นในการจัดการการระบุตัวตนได้เองโดยอัตโนมัติ นับเป็นการลดต้นทุนด้านการดูแลลูกค้า ผู้ใช้ยืนยันตัวตนได้ง่ายขึ้น ทั้งยังมีระบบการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายชั้นสำหรับการทำรายการทางธุรกิจที่มีความสำคัญมากอีกด้วย
 • GlobalSign มีโซลูชั่น IAM ที่สามารถรองรับการทำงานขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก บริหารจัดการการระบุตัวตนและการเข้าถึงบริการออนไลน์ของลูกค้าและหุ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

จัดการการเข้าใช้งานและการระบุตัวตน

 • จัดการการระบุตัวตนผู้ใช้ภายนอก เพื่อให้เข้าใช้งานได้อย่างสะดวก และประทับใจ
 • ความสำเร็จของธุรกิจคุณขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับลูกค้าและหุ้นส่วน การให้สิทธิ์เขาเหล่านั้นในการจัดการการระบุตัวตนได้เองโดยอัตโนมัติ นับเป็นการลดต้นทุนด้านการดูแลลูกค้า ผู้ใช้ยืนยันตัวตนได้ง่ายขึ้น ทั้งยังมีระบบการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายชั้นสำหรับการทำรายการทางธุรกิจที่มีความสำคัญมากอีกด้วย
 • GlobalSign มีโซลูชั่น IAM ที่สามารถรองรับการทำงานขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก บริหารจัดการการระบุตัวตนและการเข้าถึงบริการออนไลน์ของลูกค้าและหุ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้และอุปกรณ์

 • ให้ผู้ใช้และอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์ถูกต้องอยู่ในระบบ กันผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ไม่มีสิทธิ์ออกไป
 • ใช้การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอย่างเข้มงวดโดยไม่ต้องมีโทเค็น หรือแอปพลิเคชั่นอื่นใดอีก เฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น ที่จะใช้งานบนเครือข่ายขององค์กรได้
 • GlobalSign จะออกใบรับรองสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ เพื่อใช้งานอีเมลของบริษัท อินทราเน็ต ล็อกออนเข้าวินโดว์ และแอปพลิเคชั่นระบบคลาวด์ เช่น Salesforce และ SharePoint

เรียนรู้เพิ่มเติม

ควบคุมการเข้าถึง

 • ควบคุมการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นและเครือข่ายของบริษัทโดยพิจารณาตามหน้าที่
 • จำกัดการเข้าถึงการทำงานที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้สิทธิ์พิเศษเท่านั้น โดยกำหนดค่าใบรับรองดิจิตัลของผู้ใช้เหล่านี้ตามตำแหน่งหน้าที่ หรือหน่วยงาน
 • GlobalSign สามารถกำหนดค่าใบรับรองให้มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดแบ่งตามบทบาทและหน้าที่ โดยสามารถเก็บข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง หรือใช้ฮาร์ดแวร์เข้ารหัส เช่น USB tokens, TPMs, หรือ สมาร์ทการ์ด

เรียนรู้เพิ่มเติม

ลายเซ็นดิจิตัลบนเอกสาร

 • ป้องกันข้อมูลในเอกสาร และใช้เวิร์คโฟลว์อัตโนมัติ แทนการใช้ลายเซ็นจริง
 • ลายเซ็นดิจิตัลอาจถือเป็นการประทับตราที่จะช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และผูกรวมเข้ากับเวิร์คโฟลว์อัตโนมัติที่มีอยู่เดิม กระบวนการทั้งหมดเป็นออนไลน์ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนลงอย่างมาก
 • ระบบรับรองลายเซ็นดิจิตัลของ GlobalSign ใช้ได้กับเอกสารรูปแบบ PDF, Microsoft Office และ OfficeLibre รวมถึงเอกสารรูปแบบอื่นๆที่ใช้กันทั่วไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความถูกต้องสมบูรณ์ของโค้ด

 • คงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ โดยป้องกันไม่ให้มัลแวร์เจาะเข้ามาก่อกวนหรือแก้ไขรหัสได้
 • รหัสลายเซ็นดิจิตัลมิได้เป็นเพียงสิ่งที่ควรใช้เท่านั้น แต่ได้กลายเป็นมาตรฐานที่องค์กรขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้ เพราะนอกจากจะเป็นหลักประกันให้ผู้ใช้ว่ารหัสนั้นถูกต้องและมาจากแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้ มันยังช่วยปกป้องรหัสจากการก่อกวนของมัลแวร์อีกด้วย
 • ⎫ ใบรับรองลายเซ็นดิจิตัลของ GlobalSign สามารถทำงานได้กับแพลตฟอร์มหลักๆ เช่น Authenticode, Office VBA, Java, Adobe AIR, Mac OS, Mozilla และให้บริการตามมาตรฐาน Extended Validation (EV)

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

โซลูชั่นใบรับรองดิจิตัล การระบุตัวตน และแพลตฟอร์มการจัดการที่จะช่วยปกป้ององค์กรของคุณ

Enterprise SSL

 
Enterprise SSL

รวมศูนย์ระบบจัดการสิทธิ์ใช้งาน เครื่องมือ และบริการต่างๆ เพื่อลดงานเวลาบริหารจัดการ SSLเรียนรู้เพิ่มเติม

User and Device

การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้
ใช้และอุปกรณ์

ควบคุมผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงเครือข่ายและบริการขององค์กร

Managed PKI

 
Managed PKI

ลดแรงงาน ต้นทุน และเวลาในการบริหารจัดใบรับรอง SSL จำนวนมาก

Auto Enrollment Gateway

เชื่อมต่อกับ
Active Directory

ใช้แทน Microsoft CA และ PKI ภายนอก เพื่อลดเวลาบริหารจัดการได้มากถึง 50%

Secure Email

ใบรับรอง
S/MIME

ใช้ลายเซ็นอัตโนมัติและเข้ารหัสอีเมล เพื่อตรวจจับอีเมลลวงและปกป้องข้อมูลสำคัญ

Trusted root

Trusted Root

ผูกโยงระบบการรับรองภายในที่คุณสมบัติครบถ้วน หรือ Microsoft PKI กับระบบใบรับรอง Root แบบสาธารณะที่เชื่อถือได้ของ GlobalSign

Timestamping

ระบบลงเวลา
(Timestamping)

ใช้ระบบลงเวลา RFC 3161 กับรหัสและเอกสารดิจิตัล Apply RFC 3161

Identity Access Management

การจัดการการเข้า
ใช้งานและการระบุตัวตน

ใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มเดิมที่มีอยู่ และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าและหุ้นส่วน

High Volume Document Signing

 
ลายเซ็นดิจิตัลจำนวนมาก

ใช้ลายเซ็นดิจิตัลที่มีความน่าเชื่อถือร่วมกับเวิร์คโฟลว์อัตโนมัติ

Code Signing

 
ลายเซนบนโค้ด

ใช้รหัสลายเซ็นดิจิตัลเพื่อรักษาชื่อเสียงของแบรนด์ และป้องกันการก่อกวนจากมัลแวร์

โซลูชั่นของ GlobalSign สามารถรองรับการทำงานขององค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ และได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจออนไลน์ชั้นนำ

resources-netdna-logo.png

ต้องการความช่วยเหลือ? 02-653-2235-36 หรือ ติดต่อออนไลน์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง