Lidmaatschap

Lidmaatschap

GlobalSign heeft hechte, langdurige partnerschappen met een aantal toonaangevende leveranciers van technologie alsmede professionele instellingen voor de levering van geoptimaliseerde oplossingen voor PKI en vertrouwde oplossingen.

apwg-160w.png

Anti-Phishing Working Group (APWG)

De Anti-Phishing Working Group (APWG) richt zich op het bestrijden van phishingaanvallen en spoofingaanvallen op e-mails. Ze deelt informatie over het probleem en promoot de zichtbaarheid en toepassing van sectoroplossingen door het verenigen van bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van phishingaanvallen, bedrijven die beveiligingsoplossingen aanbieden en gerechtelijke instanties. GlobalSign is al jarenlang lid van de Anti-Phishing Working Group.

Verdere informatie vindt u op: www.antiphishing.org

cab-160w.png

CA/B Forum

Het Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum) is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit toonaangevende certificaatautoriteiten (CA's) en verkopers van internetbrowsersoftware en andere toepassingen. Leden van het CA/Browser Forum hebben nauw samengewerkt bij het uitwerken van de richtlijnen en instrumenten voor de implementatie van de Extended Validation (EV) SSL-certificaatstandaard als een manier om internettransacties beter te beveiligen en een meer intuïtieve methode te ontwikkelen om beveiligde sites weer te geven aan internetgebruikers.

Verdere informatie vindt u op: www.cabforum.org

casc-160w.png

Certificate Authority Security Council

De Certificate Authority Security Council (de Veiligheidsraad van certificeringsautoriteiten) bestaat uit toonaangevende mondiale certificeringsautoriteiten die zich toeleggen op het onderzoeken en bevorderen van de beste werkwijzen ter bevordering van vertrouwde SSL-toepassingen en CA-activiteiten, alsmede de beveiliging van het internet in het algemeen. Hoewel de organisatie geen normen instelt, werkt deze aan de verbetering van het begrip van cruciaal beleid en het mogelijke effect daarvan op de infrastructuur van het internet.

Kijk op https://casecurity.org/ voor meer informatie

dtce-160w.png

DTCE (Digital Trust and Compliance Europe)

DTCE is een handelsorganisatie (geregistreerd volgens de Belgische wetgeving) die de belangen behartigt van vertrouwens- en complianceleveranciers en -technici voor ICT in heel Europa. Ze verenigt "lokale" knowhow van meerdere rechtsgebieden in Europa om ervoor te zorgen dat de Europese wetgeving en best practices op een eerlijke en gelijke manier worden toegepast door de bevoegde btw-autoriteiten.

Leden van het DTCE vragen de bevoegde overheidsdepartementen en individuen om strijdpunten aan te geven of te melden. Dankzij zijn brede klantenbasis ondertekent GlobalSign ieder jaar tientallen miljoenen elektronische facturen in heel Europa en ondersteunt het het DTCE-initiatief van harte om de aanvaarding van elektronische facturen te versnellen en zo de EU-doelstelling om miljarden euro's te besparen te halen.

Verdere informatie vindt u op: dtc.eu

iic-blog.png

Industrial Internet Consortium

Het Industrial Internet Consortium is opgericht in maart 2014 om de organisaties en de technologieën bij elkaar te brengen die nodig zijn om de groei van het industriële internet te versnellen door het vaststellen, opstellen en bevorderen van de beste werkwijzen. De leden zijn kleine en grote technologische vernieuwers, verticale marktleiders, onderzoekers, universiteiten en overheidsinstellingen.

Kijk op http://www.industrialinternetconsortium.org/ voor meer informatie

naesb-160w.png

NAESB WEQ-12 Committee

Op verzoek van de voorzitter van het Wholesale Electric Quadrant (WEQ),  Kathy York, is er een nieuw subcomité ingesteld dat de normen van de WEQ-012 met betrekking tot de Public Key Infrastructure (PKI) moet beoordelen en herzien. Jim Buccigross, 8760, Inc., is de voorzitter van het subcomité. Het PKI-subcomité brengt verslag uit aan het Uitvoerend Comité van WEQ en is verantwoordelijk voor het doen van voorstellen ter wijziging van normen of voor nieuwe normen voor WEQ-012 PKI. GlobalSign is een actief lid van het subcomité WEQ-012 dat is belast met het vormgeven van de nieuwe richtlijnen WEQ-12 3.0 voor bevoegde certificatie-instanties. GlobalSign is een bevoegde certificatie-instanties van de NAESB (North American Energy Standards Board).


Kijk op www.naesb.org/weq/weq_pki.asp voor meer informatie

ota-160w.png

Online Trust Alliance

De Online Trust Alliance (OTA) heeft als missie het oprichten van een online trust community, het promoten van praktijken en technologieën die het consumentenvertrouwen verhogen en de vitaliteit van interactieve marketing, e-commerce, overheidsservices en online financiële services verbeteren. Via zijn leden, bestaande uit bedrijven, overheidsorganisaties en dochterondernemingen, vertegenwoordigt OTA meer dan een miljoen bedrijven en 750 miljoen gebruikers ter wereld met regionale afdelingen in Azië-Pacific, Canada en Europa. OTA is lid van toonaangevende organisaties als de Anti-Phishing Working Group (APWG), Digital PhishNet, InfraGard en het London Action Plan (LAP).


Verdere informatie vindt u op: otalliance.org

tcg-160w.png

TCG (Trusted Computing Group)

TGC (Trusted Computing Group) is een non-profitorganisatie opgericht voor de ontwikkeling, definitie en promotie van open, leverancieronafhankelijke industriestandaarden voor betrouwbare computerbouwstenen en software-interfaces voor meerdere platformen. GlobalSign biedt belanghebbenden in de TCG toegevoegde waarde door zijn activiteiten als certificaatautoriteit. ST Microelectronics is een van de leden die een beroep doet op GlobalSign voor het certificeren van hun SHA256 Trusted Platform Module Certificate Authority.

Verdere informatie vindt u op: www.trustedcomputinggroup.org