GlobalSign XChange

e-Signatures and Identities: the Key to Secure the Digital Future

Nederlands


GlobalSign Xchange is de mogelijkheid om uw peers te ontmoeten, maar ook om te leren en ervaringen te delen over digitale ondertekening en hoe u zich aan de regels kunt houden in het nieuwe tijdperk van digitale transformatie, waarin identiteit een vitale rol speelt in bedrijfsprocessen.


Datum:
Donderdag 14 november 2019
Tijd: Nog te bevestigen
Locatie: Antwerpen, België


Programma:
- Het perspectief van GlobalSign – digitale ondertekening vanuit het oogpunt van GlobalSign

- De ervaringen in realiteit - echte voorbeelden van het gebruik van digitale ondertekening

Spreker: iText, onze technologie partner

- De legale invalshoek en wetgeving - een expert zal spreken over de regelgeving en hoe de privacywetgeving een rol speelt in het identiteitsaspect van de elektronische handtekening

SprekerAbraham Mouritz, advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en gespecialiseerd in gegevensbescherming & technologie.

- Vragen en Antwoorden - een panel bestaande uit een GlobalSign expert, iText, en Abraham Mouritz om uw vragen te beantwoorden

white-checkmark-icon.pngWaarom zou u het GlobalSign Xchange Event bezoeken?

  • Ontmoet de experts: na de interactieve presentaties is er tijd voor vragen en antwoorden
  • Netwerk met uw ecosysteem: Verbind en bouw langdurige werkrelaties op met branchegenoten, experts en partners. Er wordt ook voor entertainment gezorgd om het evenement nog aangenamer te maken !
  • Leer hoe u uw processen kunt verbeteren: luister naar casestudy's, ervaringen, geleerde lessen en strategisch advies van toonaangevende cyberbeveiligingsorganisaties om te bepalen welke aanpak voor u werkt.
Next Steps

Schrijf u in als u graag deel uitmaakt aan dit gratis event!

English


GlobalSign Xchange
is the opportunity to meet your peers, and also to learn and share experiences about digital signing and how to stay compliant in the new age of digital transformation, where identity plays a vital role in business processes.


Date:
Thursday 14 November 2019
Time: TBC
Location: Antwerp, Belgium


Agenda
:

- The perspective from GlobalSign – digital signing from the GlobalSign point of view

- Real-life experiences – real examples of digital signing

Speaker: iText, our technology partner

- The legal approach – an expert will talk about the regulations in place and how privacy laws play a role in the identity side of digital signing

Speaker: Abraham Mouritz, attorney at law with the Netherlands Bar Association and specialized in data protection & technology

- Questions & Answers – a panel consisting of a GlobalSign expert, one of our technology partners and a lawyer to answer your questions

white-checkmark-icon.pngWhy should you attend the GlobalSign XChange Event?

  • To meet experts: following the interactive presentations, there will be dedicated time for questions and answers
  • To network with your ecosystem: connect with industry peers, experts and partners. Entertainment will also be provided to make the event even more enjoyable !
  • To learn how to improve your processes: hear case experiences and strategic advice from leading cyber security organisations to identify what works best for you
Next Steps

Sign up if you would like to take part in this free event!