GlobalSign XChange

e-Signatures and Identities: the Key to Secure the Digital Future

Nederlands


GlobalSign Xchange is de mogelijkheid om uw peers te ontmoeten, maar ook om te leren en ervaringen te delen over digitale ondertekening en hoe u zich aan de regels kunt houden in het nieuwe tijdperk van digitale transformatie, waarin identiteit een vitale rol speelt in bedrijfsprocessen.


Datum:
Donderdag 14 november 2019
Tijd: 12:00 tot 17:00
Locatie: Stadsbrouwerij 't Pakhuis te Antwerpen, België


Programma:

Introductie en lunch - vanaf 12:00

Deel 1: De legale invalshoek en wetgeving - een expert zal spreken over de regelgeving en hoe de privacywetgeving een rol speelt in het identiteitsaspect van de elektronische handtekening

SprekerAbraham Mouritz, advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en gespecialiseerd in gegevensbescherming & technologie.

Deel 2: Digitale ondertekening in de praktijk - een diepere kijk naar de technologie die erachter zit

Spreker: iText, onze technologie partner

Deel 3: Het perspectief van GlobalSign – digitale ondertekening vanuit het oogpunt van de certificeringsintantie, GlobalSign

Spreker: GlobalSign expert

Borrel, rondleiding en netwerken - vanaf 16:00*Na elke workshop/presentatie is er ruimte voor vragen en opmerkingen

white-checkmark-icon.pngWaarom zou u het GlobalSign Xchange Event bezoeken?

  • Ontmoet de experts: na de interactieve presentaties is er tijd voor vragen en antwoorden
  • Netwerk met uw ecosysteem: Verbind en bouw langdurige werkrelaties op met branchegenoten, experts en partners. Er wordt ook voor entertainment gezorgd om het evenement nog aangenamer te maken !
  • Leer hoe u uw processen kunt verbeteren: luister naar casestudy's, ervaringen, geleerde lessen en strategisch advies van toonaangevende cyberbeveiligingsorganisaties om te bepalen welke aanpak voor u werkt.
Next Steps

Schrijf u in als u graag deel uitmaakt aan dit gratis event!

English


GlobalSign Xchange
is the opportunity to meet your peers, and also to learn and share experiences about digital signing and how to stay compliant in the new age of digital transformation, where identity plays a vital role in business processes.


Date:
Thursday 14 November 2019
Time: 12:00 till 17:00
Location: Stadsbrouwerij 't Pakhuis te Antwerpen, België


Agenda
:

Introduction and Lunch - from 12:00

Part 1 - The legal approach – an expert will talk about the regulations in place and how privacy laws play a role in the identity side of digital signing

SpeakerAbraham Mouritz, attorney at law with the Netherlands Bar Association and specialized in data protection & technology

Part 2 - Digital signing in practice – a deeper look into the technology behind it

Speaker: iText, our technology partner

Part 3 - The perspective from GlobalSign – digital signing from the point of view from a CA

Speaker: GlobalSign expert

Reception, guided tour and networking - from 16:00

*After each workshop/presentation there is time for questions and comments

white-checkmark-icon.pngWhy should you attend the GlobalSign XChange Event?

  • To meet experts: following the interactive presentations, there will be dedicated time for questions and answers
  • To network with your ecosystem: connect with industry peers, experts and partners. Entertainment will also be provided to make the event even more enjoyable !
  • To learn how to improve your processes: hear case experiences and strategic advice from leading cyber security organisations to identify what works best for you
Next Steps

Sign up if you would like to take part in this free event!