eBook:


GlobalSign Digital Signing Service en de EU-richtlijn voor e-facturatie


Wat is de richtlijn voor e-facturatie?

Richtlijn 2014/55/EU betreffende elektronische facturering bij overheidsopdrachten is van toepassing op alle lidstaten van de EU. De richtlijn definieert een gemeenschappelijke norm voor e-facturen om de complexiteit en de juridische onzekerheid over elektronische facturering te verminderen en grensoverschrijdende handelsbetrekkingen te vereenvoudigen. De implementatie van de gemeenschappelijke norm is niet alleen een aanbeveling. Vanaf 18 april 2019, de deadline waarop lidstaten de richtlijn moeten implementeren, moeten alle aanbestedende diensten van de overheidssector in de EU e-facturen ontvangen en verwerken die voldoen aan de norm.

Geavanceerde elektronische handtekeningen om te voldoen aan de authenticiteits- en integriteitseisen van de richtlijn

De noodzaak om de "authenticiteit van de herkomst" (d.w.z. de identiteit van de opsteller van de factuur) en de "integriteit van de inhoud" (d.w.z. de inhoud van de factuur is vanaf het moment van uitreiking niet gewijzigd) te garanderen voor e-facturen, werd vastgelegd in EU-richtlijn 2006/112/EC inzake belasting over de toegevoegde waarde (btw). Alle btw-geregistreerde entiteiten moeten aan deze vereiste voldoen om aan de eisen te beantwoorden. De "btw-richtlijn" specificeert geavanceerde elektronische handtekeningen als een methode om dit te realiseren.

De nieuwe richtlijn voor e-facturering bouwt voort op de bepalingen van de btw-richtlijn, waaronder de mogelijkheid om geavanceerde elektronische handtekeningen te gebruiken om de authenticiteit en integriteit van facturen te garanderen, en bepaalt dat alle afzenders van e-facturen, niet enkel btw-entiteiten, dit moeten kunnen garanderen.

Geavanceerde elektronische handtekeningen garanderen de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud door:

 • De unieke identificatie van de afzender van de factuur
 • Het maken van een manipulatiebestendige verzegeling op de inhoud van de factuur, zodat eventuele wijzigingen die na ondertekening in het document worden aangebracht detecteerbaar zijn
Met GlobalSigns cloud-gebaseerde Digital Signing Service kunt u eenvoudig geavanceerde handtekeningen integreren in uw e-factureringsproces

Met GlobalSigns volledig beheerde en cloud-gebaseerde Digital Signing Service (DSS) kunt u eenvoudig geavanceerde elektronische handtekeningen direct integreren in bestaande workflows voor het aanmaken van e-facturen, zonder dat daarvoor aanzienlijke ontwikkelingstijd, PKI-expertise, investeringen in hardware of voortdurend beheer nodig zijn. Aangedreven door GlobalSigns wereldwijde datacenters en uitstekende infrastructuur, biedt de service de verwerkingssnelheid, beschikbaarheid en fouttolerantie die nodig zijn voor het genereren van grote hoeveelheden facturen.

 • De REST API bevat alle cryptografische componenten die u nodig heeft in één aanroep, wat de integratie aanzienlijk vereenvoudigt en de initiële ontwikkelingstijd en het voortdurende beheer tot een minimum beperken.
 • Volledig beheerde, cloud-gebaseerde service betekent dat er geen interne PKI of cryptografische expertise nodig is, en geen investering in en beheer van hardware nodig is
 • Volledig beheerde, cloud-gebaseerde service betekent dat er geen interne PKI of cryptografische expertise nodig is, en geen investering in en beheer van hardware nodig is
 • Alle resulterende, ondertekende facturen bevatten bewijs van de afzender en integriteit van het document

Meer Informatie - Bekijk de datasheet over GlobalSign Digital Signing Service en geavanceerde elektronische handtekeningen gebruiken om te voldoen aan de EU-norm voor e-facturering.

Belangrijkste voordelen::

 • Eenvoudige cloud-gebaseerde service voor eenvoudige implementatie
  Volledig cloud-gebaseerde, volledig beheerde service voor het toepassen van geavanceerde elektronische handtekeningen – geen beheer van hardware of PKI-expertise vereist
 • Geavanceerde handtekeningen inbouwen in uw facturatieproces
  Digital Signing Service kan worden geïntegreerd in bestaande workflows voor het genereren van e-facturen via één REST API-aanroep (in tegenstelling tot traditionele implementaties waarvoor meerdere aanroepen nodig zijn), wat de ontwikkelingstijd en benodigde middelen tot een minimum beperkt
 • Ondersteunt ondertekening van grote volumes
  De service van GlobalSign omvat fouttolerantie, hoge beschikbaarheid, hoge prestaties en een hoge verwerkingssnelheid voor het genereren van grote hoeveelheden facturen

 GlobalSign beschermt en beveiligt uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg het privacybeleid van GlobalSign.

Please click to see profile.