Gebruik de digitale handtekeningen van GlobalSign voor eIDAS-conformiteit

GlobalSign's aanbod van ondertekeningsoplossingen ondersteunt geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen en zegels

 

Geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen en zegels aanmaken

eIDAS erkent dat niet alle elektronische handtekeningen gelijk zijn aan elkaar. Afhankelijk van de technologie en de validatie achter de handtekening, zijn sommige soorten handtekeningen betrouwbaarder dan andere en bestand tegen een hoger juridisch onderzoek. Om de interoperabiliteit en aanvaarding internationaal te bevorderen, legde de verordening een gemeenschappelijk kader vast voor veilige elektronische handtekeningen, inclusief gestandaardiseerde betrouwbaarheids niveaus.

Met de oplossingen van GlobalSign kunt u geavanceerde of gekwalificeerde (het hoogste niveau) elektronische handtekeningen en zegels creëren. Handtekeningen staan op naam van personen en zegels staan op naam van organisaties of andere rechtspersonen.

eIDAS qualified trust mark

Gekwalificeerde certificaten voor elektronische handtekeningen en zegels

Als gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten, kan GlobalSign certificaten voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen en zegels leveren.

 • Onbeperkt aantal handtekeningen en
  zegels aanbrengen
 • Qualified signatures creation device (QSCD) - Apparaat voor het aanmaken van gekwalificeerde handtekeningen
 • GlobalSign is een AATL-lid, waardoor handtekeningen en zegels automatisch vertrouwd worden door Adobe en andere toonaangevende programma's

Gekwalificeerde electronische handtekeningen en zegels zijn beschikbaar voor personen en organisaties door middel van de op token gebaseerde implementatie van GlobalSign. In overeenstemming met de eIDAS-vereisten wordt elke ondertekende identiteit, of het nu gaat om een persoon of een rechtspersoon, geverifieerd en wordt een gekwalificeerd certificaat afgegeven dat wordt opgeslagen op een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van handtekeningen (de token).

Koop gekwalificeerde certificaten voor elektronische handtekeningen

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen staan op naam van personen en:

 • Hebben dezelfde juridische waarde als handgeschreven handtekeningen
 • Moeten in alle lidstaten van de EU erkend en aanvaard worden

electronic signature

1 Jaar - -

2 Jaar - -

3 Jaar - -


Koop gekwalificeerde certificaten voor
elektronische zegels

Gekwalificeerde elektronische zegels zijn in naam van organisaties en andere rechtspersonen en:

 • Veronderstellen de integriteit en oorsprong van het document
 • Moeten in alle lidstaten erkend en aanvaard worden

Opmerking: Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor organisaties met een BTW-nummer.

electronic seal

1 Jaar - -

2 Jaar - -

3 Jaar - -

Geavanceerde elektronische handtekeningen en zegels van GlobalSign

Globalsign's standaard productlijn van digitale handtekening certificaten en -oplossingen voldoet aan de eisen voor geavanceerde elektronische handtekeningen en zegels omdat ze:

 • op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden zijn
 • het mogelijk maken de ondertekenaar te identificeren
 • gemaakt met behulp van gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoge mate van vertrouwen, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken
 • op zodanige wijze aan de ondertekende gegevens worden gekoppeld dat elke wijziging van de gegevens kan worden opgespoord

Geavanceerde elektronische handtekeningen en zegels zijn beschikbaar voor particulieren en organisaties via de standaard reeks implementatieopties van GlobalSign, waaronder:

Signing certificates stored on USB tokens

Individuele certificaten

Handtekeningcertificaten voor individuen of organisaties op cryptografische USB-tokens

1 jaar - -

2 jaar - -

3 jaar - -

Signing certificates stored on USB tokens

Bulkcertificaten

Koop tokens in gros om de kosten te verlagen en het certificaatbeheer te centraliseren

 • Volumekortingen
 • Levenscyclus- en gebruikersbeheer via Managed PKI-platform
 • Toegewijde GlobalSign-accountmanager

Signing certificates stored on USB tokens

Digital Signing Service

Volledig Cloud- gebaseerde Service wordt direct geïntegreerd met document workflows

 • Geen hardware te beheren
 • Ondersteunt ondertekening van grote volumes
 • Gebruik bestaande integraties (bijv Adobe Sign) of bouw uw eigen integraties
Signing certificates stored on USB tokens

Certificaten voor HSM's

Certificaten worden opgeslagen op lokale HSM's of HSM's van de serviceprovider (bv. AWS-hardware)

 • Alleen de identiteit van de organisatie- of afdeling
 • Vereist PKI-kennis om integratie te configureren
 • Ondersteunt het ondertekeninen van grote volumes

Aanbevolen bronnen

FAQ's

1. Wat Is eIDAS?

eIDAS is een regeling van de Europese Unie (EU) die met als doel heeft het vertrouwen in grensoverschrijdende elektronische transacties tussen burgers, bedrijven en openbare instellingen te vergroten. Een belangrijke component van de regelgeving was het vastleggen van een gemeenschappelijk kader voor veilige elektronische handtekeningen, inclusief gestandaardiseerde betrouwbaarheids niveaus, om de interoperabiliteit en aanvaarding in de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte (EER) te faciliteren.

2. Hoe definieert en classificeert eIDAS elektronische handtekeningen?

Volgens eIDAS mag een elektronische handtekening geen rechtsgeldigheid worden ontzegd en niet als bewijsmiddel worden geweigerd louter op grond van het feit dat zij elektronisch is. De regeling erkent echter dat, afhankelijk van de technologie en validatie achter de handtekening, sommige soorten handtekeningen betrouwbaarder zijn dan anderen en beter de juridische analyses kunnen doorstaan. Dat betekent dat ze op een betrouwbaardere manier gekoppeld zijn aan de persoon die het document heeft ondertekend. Bovendien dat ze de integriteit van het document kunnen beschermen en dat ze, op het hoogste niveau, dezelfde juridische waarde bezitten als een handgeschreven handtekening. eIDAS definieert drie soorten elektronische handtekeningen.

 • Elektronische handtekeningen – de meest eenvoudige en ruimste classificatie van elektronische handtekeningen. eIDAS definieert deze als "gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan, of logisch verbonden zijn met, andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen".
 • Geavanceerde elektronische handtekeningen – moeten voldoen aan aanvullende vereisten die specifiek zijn vastgesteld in de regeling, inclusief de mogelijkheid om op unieke wijze verbonden te worden aan de ondertekenaar; de identiteit van de ondertekenaar te valideren en wijzigingen achteraf van de ondertekende gegevens op te sporen. PKI gebaseerde digitale handtekeningen, die aangebracht zijn met een digitaal certificaat, voldoen aan deze vereisten.
 • Gekwalificeerde elektronische handtekeningen – moeten voldoen aan de vereisten van geavanceerde elektronische handtekeningen maar moeten ook worden aangemaakt met een gekwalificeerd certificaat, dat opgeslagen moet worden op gekwalificeerde apparatuur voor het aanmaken van elektronische handtekeningen. Gekwalificeerde certificaten kunnen alleen worden uitgegeven door eIDAS geaccrediteerde, gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen hebben dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening en moeten internationaal erkend zijn (d.w.z. een gekwalificeerde elektronische handtekening gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat dat uitgegeven is in één lidstaat, moet erkend worden als een gekwalificeerde elektronische handtekening in alle andere lidstaten).

GlobalSign biedt een groot aantal oplossingen aan voor digitale ondertekeningen en kan geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen ondersteunen.

3. Wat is het gekwalificeerde apparatuur voor het aanmaken van handtekeningen (QSCD)?

Gekwalificeerde apparatuur voor het aanmaken van handtekeningen (Qualified Signature Creation Device of (QSCD)) is specifiek ontwikkelde apparatuur die ervoor zorgt dat de genereerde gegevens voor het aanmaken van handtekeningen worden beheerd door een gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten. Alleen de ondertekenaar heeft beheer over de prive sleutel. De gegevens voor het aanmaken van handtekeningen zijn uniek, confidentieel en beschermd tegen vervalsing.

4. Wat zijn elektronische zegels?

Elektronische zegels zijn vergelijkbaar met elektronische handtekeningen maar in plaats van een individu die een document ondertekent, is het een organisatie of een ander bedrijfsorgaan die het document ondertekent of "verzegelt" om de oorsprong en integriteit te garanderen. Voor zegels gelden dezelfde betrouwbaarheids niveaus en bijbehorende juridische uitwerkingen; waarbij PKI gebaseerde digitale handtekeningen voldoen aan de vereisten voor geavanceerde elektronische zegels en een gekwalificeerd certificaat van een gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten vereist is voor gekwalificeerde elektronische zegels.

GlobalSign ondersteunt geavanceerde en gekwalificeerde elektronische zegels.

5. Wat betekent het om een gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten te zijn?

Een gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten betekent dat GlobalSigns gekwalificeerde vertrouwensdiensten (in dit geval gekwalificeerde elektronische certificaten die worden gebruikt voor gekwalificeerde handtekeningen en zegel) een hoger beveiligingsniveau en hogere juridische waarde garanderen dan gestandaardiseerd en aanvaard is in de EU. Om een gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten te worden, onderging GlobalSign een strenge conformiteitsbeoordeling om te garanderen dat alle bijbehorende processen voldoen aan de vereisten vastgelegd door eIDAS.

Alleen gekwalificeerde aanbieders van vertrouwensdiensten mogen gekwalificeerde vertrouwensdiensten aanbieden en maken deel uit van de vertrouwenslijst van de EU. Als een entiteit geen deel uitmaakt van de lijst, mag deze geen gekwalificeerde vertrouwensdiensten aanbieden.