GlobalSign Blog

Papierloos werken bevorderd groei onderwijsintellingen

Papierloos werken bevorderd groei onderwijsintellingen

Het is niet nieuw dat de wereld steeds digitaler wordt. We worden stilaan een papierloze maatschappij. Tegenwoordig kunnen we onze e-mails lezen op onze iWatches, onze bank- en creditcardrekeningen online beheren en zelfs huwelijksuitnodigingen digitaal verzenden, hoewel Miss Manners (en uw grootmoeder) het misschien afkeuren!

Deze veranderingen vinden op grote schaal plaats en specifieke markten ondervinden unieke gevolgen door de mogelijkheid om digitaal te werken. Het bespaart tijd en geld, en is beter voor het milieu. Een van de markten die digitaal begint te werken vanwege de voordelen die het biedt, is het onderwijs, en bedrijven die voor de academische wereld werken.

Een nieuwe start-up, Script, werkt bijvoorbeeld aan de modernisering van de planning van schoolreizen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De app wordt geïmplementeerd in een aantal Amerikaanse scholen voor het beter beheren van het verzamelen van handtekeningen, betalingen en verbeteren van rapportages. Als ouder zou ik het zeker op prijs stellen als het schoolsysteem van mijn kinderen deze technologie, of iets vergelijkbaars, zou toepassen. Van toestemmingsformulieren voor meerdere kinderen tot tal van andere schoolformulieren over testen en lessen die ondertekend moeten worden ... Digitaal werken zou het voor mij een stuk eenvoudiger maken!

Hoewel innovaties zoals Script een stap in de goede richting zijn voor het basis- en voortgezet onderwijs, vindt er in het hoger onderwijs veel meer papierloze innovatie plaats. Zo ontvingen een aantal afgestudeerden van MIT in 2018 hun diploma's op hun smartphone via een app op basis van blockchain (naast de traditionele papieren versie.) Dan is er de Southern New Hampshire University die onlangs een financieel steunplatform voor mobiel voor studenten lanceerde dat papieren formulieren vrijwel overbodig maakt. Het nieuwe digitale platform begeleidt studenten door het proces heen om financiële steun aan te vragen via hun smartphone en op hun desktop. Het bevat ook tools voor documenten waarvoor de handtekening van de ouders of de voogd vereist is. 

Toenemend Gebruik van Digitale Oplossingen bij Onderwijsinstellingen Wereldwijd

Er worden natuurlijk niet alleen in de VS digitale inspanningen geleverd.

In Brazilië werd in december 2017 een nieuwe wet goedgekeurd die bepaalt dat instellingen voor hoger onderwijs moeten voldoen aan nieuwe regels voor de verzameling en het onderhoud van documenten. Daardoor schakelen deze instellingen steeds meer over naar de cloud voor het beheer en de opslag van hun documenten, en dat moet gebeuren vóór december 2019 om te voldoen aan de wet.

In Manila zorgt de overstap naar digitaal werken ervoor dat de Universiti Teknikal Malaysia Melaka een goed beveiligd cloud platform van Microsoft vrijwel gratis kan gebruiken. Dankzij deze oplossing kunnen medewerkers van de universiteit hun vergaderingen beter beheren. 

Digitaal werken vereist strengere veiligheidsmaatregelen

Doordat universiteiten, hogescholen en onderwijsinstellingen digitaal beginnen te werken, hebben ze betrouwbare elektronische versies van hun belangrijkste documenten nodig, waaronder diploma's, certificaten, afschriften, toelatingsbrieven en documenten voor financiële steun. De gevoelige aard van deze documenten creëert uitdagingen voor IT-afdelingen om een uiterst betrouwbaar en veilig netwerk uit te bouwen, en te voldoen aan alle regels inzake gegevens privacy en conformiteit. De onderwijsmarkt zoekt steeds meer naar manieren om deze elektronische documenten te beveiligen – hoe kunnen ze ervoor zorgen dat de elektronische versies van deze belangrijke documenten even betrouwbaar zijn als de papieren versies die ze vervangen? Veel instanties kiezen voor vertrouwde digitale handtekeningen.

Wanneer u een vertrouwde digitale handtekening op een document toepast, bindt een cryptografische bewerking uw door derden geverifieerde digitale identiteit en de ondertekende gegevens in één unieke vingerafdruk. De uniekheid van de twee componenten van de handtekening maken van digitale handtekeningen een geldig vervanger voor handtekeningen in inkt. De cryptografische bewerking zorgt ervoor dat digitale handtekeningen het volgende kunnen verifiëren en garanderen:

Het document is authentiek en afkomstig van een geverifieerde bron (bv. het diploma werd daadwerkelijk uitgereikt door de vermelde instelling).

Het document werd niet gemanipuleerd aangezien de handtekening als ongeldig zou worden weergegeven als er wijzigingen werden aangebracht (bv. de afschriften van de student zijn niet aangepast).

De handtekening is juridisch aanvaardbaar en voldoet aan de regelgeving

Digitale handtekeningen kunnen ook een vertrouwde tijdstempel bevatten (bij digitale handtekeningen van GlobalSign is dit standaard het geval). Zo kunnen de ontvangers van documenten controleren wanneer de handtekening geplaatst werd en/of wanneer het document werd uitgegeven.

Het is belangrijk te weten dat digitale handtekeningen met kop en schouders uitsteken boven elektronische handtekeningen (eSignatures). Elektronische handtekeningen bieden alleen een methode om documenten elektronisch te ondertekenen. Deze handtekeningen zijn aan minder regels onderworpen, elke naam kan worden gebruikt en ze houden minder makkelijk stand in de rechtbank.

Voorbeelden uit de echte wereld: hoe Parchment vertrouwde digitale handtekeningen gebruikt om academische documenten voor hun klanten in het onderwijs te beveiligen.

Het is bemoedigend te zien hoe de onderwijsmarkt voordeel haalt uit technologie. We verheugen ons op verdere innovaties om kinderen in de VS en overal ter wereld beter onderwijs te bieden.

Share this Post