GlobalSign Blog

De gezondheidszorg van de toekomst

De gezondheidszorg van de toekomst

Het Internet of Things (IoT) blijft zich verder ontwikkelen aangezien de volgende industriële revolutiegolf en veel sectoren gewoon 'hierin meegaan'. De gezondheidszorg is geen uitzondering, omdat innovaties in medische apparaten, medicijnen, patiëntenbewaking en nog veel meer zich snel ontwikkelen. De hogere efficiëntie en nauwkeurigheid door de implementatie van slimme technologie in de gezondheidszorg kan letterlijk levens redden.

Toezicht op patiënten

Eén ontwikkeling in de gezondheidszorg waarvoor deze technologie gezorgd heeft, is de mogelijkheid om nauwkeuriger toezicht te houden op patiënten, zowel in de zorginstelling evenals degenen die zijn uitgecheckt. Met Remote Patient Monitoring (RPM) kunnen medische professionals toezicht te houden op vitale functies en lichaamsreacties op behandelingen van individuele patiënten beoordelen zonder dat ze zich daarvoor op dezelfde fysieke locatie moeten bevinden.

Welk apparaat gebruikt wordt, is afhankelijk van de toestand van de patiënt. Dat kan gaan van een geïmplanteerd hartapparaat, luchtstroommeter, aangesloten bloedsuikermeter tot iets anders. Het vereiste apparaat verzamelt de gewenste gegevens en stuurt die gegevens door naar een database voor opslag en naar de arts voor analyse in real-time en actie als er afwijkende waarden zijn. Dit wordt doorgaans gebruikt voor patiënten na de operatie en kan het aantal ziekenhuisbezoeken en heropnames aanzienlijk verminderen, omdat problemen gedetecteerd en gecorrigeerd kunnen worden voordat ze catastrofaal worden. Realtimegegevens kunnen medische professionals ook enorm helpen om behandelingsopties sneller aan te passen en af te stemmen op elke patiënt, afhankelijk van hoe hun lichaam reageert.

Geneesmiddelen

Een van de recentere innovaties in de gezondheidszorg op het gebied van slimme technologie is de ontwikkeling van zogenaamde 'slimme pillen'. Slimme pillen worden ingenomen zoals normale medicijnen, maar naast de actieve medicatie zijn ze uitgerust met een vorm van monitoringstechnologie die informatie doorstuurt naar een sensor die op het lichaam wordt gedragen. Deze sensoren bewaken de niveaus van bepaalde stoffen in het lichaam, op basis van de waargenomen of gediagnosticeerde toestand van een patiënt.

De gegevens die zijn geregistreerd door de draagbare sensoren, worden vervolgens doorgestuurd naar een mobiele app die patiënten eenvoudig toegang geeft tot hun eigen vitale functies. Medische professionals krijgen ook toegang tot deze informatie, met toestemming van de patiënt, om na te gaan of het medicijn werkt en het beoogde doel bereikt of mogelijk bijwerkingen veroorzaakt. Artsen kunnen deze monitoring ook gebruiken te controleren of de medicijnen worden genomen zoals voorgeschreven.

In november 2017 werd Abilify MyCite de eerste door de FDA goedgekeurde slimme pil. Deze was uitsluitend bedoeld om na te gaan op welk tijdstip het medicijn werd genomen. Zodra de pil in contact kwam met het maagzuur van de patiënt, werd een sensor geactiveerd die het contact voorzag van een tijdstempel en doorstuurde naar de draagbare sensor, en uiteindelijk de mobiele app, zoals eerder beschreven.

De juiste dosering en het naleven van de voorschriften is enorm belangrijk en dat maakt deze informatie bijzonder waardevol voor medische professionals. Ze hoeven patiënten niet langer op hun woord geloven als doseringen niet worden gevolgd. Ze kunnen de patiënt hierop aanspreken en indien nodig de behandelingsoptie aanpassen naar iets dat beter werkt voor de patiënt als deze de vooropgestelde behandeling niet kan voltooien.

Een andere vorm van slimme pillen die me doen ineenkrimpen zijn 'gerobotiseerde' pillen die functies in uw lichaam kunnen uitvoeren nadat u ze heeft ingeslikt. Ja, inderdaad – binnen in uw lichaam. Bedrijven zoals Rani Therapeutics ontwikkelen pillen die het vermogen hebben om door het lichaam te navigeren en functies kunnen uitvoeren die, om de een of andere reden, niet niet-invasief kunnen worden uitgevoerd. Rani heeft een pil ontwikkeld die door de maag naar de dunne darm navigeert en daar een injectie geeft zonder de ingespoten stof bloot te stellen aan spijsverteringsenzymen. Zodra de injectie is toegediend, wordt de rest van de pil gewoon verteerd. Dit is een goede optie voor grote moleculen van geneesmiddelen, zoals eiwitten, peptiden en antilichamen.

Medische apparaten

Draagbare medische apparaten zijn bijzonder aantrekkelijk voor consumenten van elke leeftijd omdat ze hun eigen vitale functies in real-time kunnen volgen. Naast de steeds populairdere Fitbit en Apple Watch, komen andere draagbare technologieën op die naast het registreren van gegevens ook functies kunnen uitvoeren op commando of op basis van een waargenomen situatie. Een voorbeeld hiervan zijn 'smart bandages'. Smart bandages zijn uitgerust met sensoren die de grootte van de wond kunnen meten om na te gaan of deze geneest, kunnen controleren op infecties en indien nodig topografische oplossingen kunnen toedienen.

Verbonden contactlenzen zijn een andere nieuwe vorm van draagbare gezondheidstechnologie. In 2014 lanceerden Google en Novartis een plan om een verbonden lens te ontwikkelen die het bloedglucosegehalte kan meten door de tranen van de gebruiker te analyseren. De informatie die door de lenzen werd verzameld zou dan worden doorgestuurd naar een insulinepomp en de patiënt waarschuwen als hun glucosehalte gevaarlijk is en aangepast moet worden. Deze ontwikkeling in niet-invasieve monitoring voor diabetespatiënten kan levensveranderd zijn voor iedereen die het beu is om dagelijks meerdere keren bloed te prikken. Deze doorbraak in innovatie geeft hoop aan iedereen die symptomen van diabetes heeft. Er wordt actief gezocht naar niet-invasieve technieken en deze zullen ongetwijfeld snel realiteit worden.

Medische voorzieningen

Hoewel veel van de voordelen van IoT in de gezondheidszorg eerder direct gerelateerd zijn aan de behandelingen van patiënten, hebben medische voorzieningen (bijv. meer efficiënte operaties, kostbare middelen beschermen) ook veel positieve ontwikkelingen ondergaan. Door slimme technologie te installeren in ziekenhuizen en zorginstellingen, kunnen medische professionals de levensduur en doeltreffendheid van machines, zoals MRI-machines, CT- en PT-scanners en röntgenapparatuur, beter monitoren voordat mogelijke storingen of onjuist gebruik zich voordoen. Met behulp van afstandssensors in apparatuur kunnen medische voorzieningen handmatige controles beperken en mogelijk volledig overbodig maken, waardoor er meer tijd vrijkomt voor meer dringende zaken.

Een veelvoorkomend probleem in medische voorzieningen is het verkeerd plaatsen van apparatuur of middelen door algemeen gebruik. Dit kan een groot probleem worden als de apparatuur niet kan worden teruggevonden wanneer zich een noodgeval voordoet. Het gebruik van Bluetooth low-energy locatietechnologie geeft in real-time de locatie van het apparaat en voorkomt stress door te moeten zoeken naar apparatuur in noodsituaties. Deze kleine innovatie kan talloze levens redden en kost niet veel gezien de geboden voordelen.

Voor de gezondheidszorg heeft IoT zijn sporen zeker verdiend.

Uit een onderzoek uitgevoerd door Aruba Networks in 2017 bleek dat 60 procent van de gezondheidszorginstellingen IoT-apparaten had geïmplementeerd in hun voorzieningen en dat het aantal de komende jaren waarschijnlijk enorm zal stijgen. Het spreekt voor zich dat IoT-oplossingen hun plaats hebben veroverd in de gezondheidszorg en daar zullen blijven. Van betere patiëntenbewaking tot slimme pillen en low-energielocatieoplossingen, IoT maakt het leven gemakkelijker voor medische professionals en verbetert de behandeling van en zorg voor patiënten, en dat is uiteindelijk het doel – de levenskwaliteit van zoveel mogelijk mensen verbeteren.

Het IoT-team van GlobalSign werk samen met bedrijven in de gezondheidszorg en biedt PKI-oplossingen aan die gezondheidszorgfunctionarissen helpen om hun verbonden infrastructuur te beveiligen en te optimaliseren.

Share this Post